Ενότητα Δόγματος

Απαντ.: Ο Κύριός μου είναι ο Αλλάχ που με έχει μεγαλώσει εμένα και ολόκληρο τον κόσμο με την Εύνοιά Του.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Όλες οι ευχαριστίες (και οι δοξασίες και οι έπαινοι) ανήκουν στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των κόσμων (της ανθρωπότητας, των τζινν και όλων όσων υπάρχουν). } [Σούρατ Αλ-Φάτιχα 1:2]

Απαντ.: Η θρησκεία μου είναι το Ισλάμ, το οποίο είναι η απόλυτη υποταγή στον Αλλάχ μέσω του Μονοθεϊσμού, η υπακοή προς Αυτόν και η απομάκρυνση από το πολυθεϊσμό και τους ανθρώπους του.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, η μόνη αληθινή και αποδεκτή θρησκεία για τον Αλλάχ είναι το Ισλάμ. } [Σούρατ Άλ-'Ιμράν 3:19]

Απαντ.: Είναι ο Μωχάμμαντ [σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ (ειρήνη και ευλογίες σε αυτόν)].
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ } [Σούρατ Αλ-Φατχ 48:29]

Απαντ.: Η φράση του Ταουχείντ (Μονοθεϊσμός) είναι "λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ" και η σημασία της είναι ότι "δεν υπάρχει αληθινός θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ".
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Μάθε, λοιπόν, (ω, Μωχάμμαντ) ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ. } [Σούρατ Μωχάμμαντ 47:19]

Αμπαντ.: Ο Αλλάχ είναι πάνω από τους ουρανούς πάνω από τον θρόνο, πάνω από όλα τα δημιουργήματα. Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Ο Αρ-Ραχμάν (Πολυεύσπλαχνος) είναι πάνω από τον θρόνο (με τρόπο που ταιριάζει στην Μεγαλοπρέπειά Του). } [Σούρατ Τά-χα 20:5] Επίσης είπε: { Και είναι ο Αλ-Κάχιρ (Παντοδύναμος που υποτάσσει τα πάντα), πάνω από τους δούλους Του, και είναι ο Αλ-Χακείμ (Πάνσοφος), ο Αλ-Χαμπείρ (Γνωρίζει πλήρως όλα τα πράγματα). } [Σούρατ Αλ-Αν'άμ 6:18]

Απαντ.: Η σημασία της είναι: ότι ο Αλλάχ τον έστειλε σε όλους τους ανθρώπους ως αγγελιαφόρο χαρμόσυνων ειδήσεων (του Παραδείσου) και προειδοποιητή (κατά της φωτιάς της Κολάσεως).
Και πρέπει:

1- Να τον υπακούμε σε ό,τι διέταξε.
2- Να τον πιστέψουμε σε ό,τι είπε.
3- Να μην τον παρακούμε.
4- Να μην λατρέψουμε τον Αλλάχ παρά μόνο με ό,τι όρισε ο Αλλάχ, να ακολουθούμε τη Σούννα (παράδοση) του Προφήτη και να απομακρυνόμαστε από οποιαδήποτε Μπίντ'α (καινοτομία).
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Όποιος υπακούει τον Αγγελιαφόρο (Μωχάμμαντ) έχει, πράγματι, υπακούσει τον Αλλάχ. } [Σούρατ Αν-Νισά' 4:80]. Επίσης ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Ούτε μιλά από (δική του) επιθυμία. * Δεν είναι παρά μια Αποκάλυψη που αποκαλύφθηκε. } [Σούρατ Αν-Νατζιμ 53:3-4] Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είπε: { Στ’ αλήθεια, έχετε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθείτε, για όποιον επιθυμεί (τη συνάντηση με) τον Αλλάχ και τη Μέλλουσα Ζωή και μνημονεύει τον Αλλάχ πολύ. } [Σούρατ Αλ-Αχζάμπ 33:21]

Απαντ.: Μας δημιούργησε για να λατρεύουμε μόνο Αυτόν, χωρίς να Του αποδίδουμε εταίρους στη λατρεία.
και όχι για να παίξουμε και να διασκεδάσουμε.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και δεν έπλασα τα τζινν και την ανθρωπότητα, παρά μόνο για να Με λατρεύουν. } [Σούρατ Αδ-Δαριγιάτ 51:56]

Απαντ.: Είναι μια περιεκτική ονομασία για όλα όσα αγαπά και δέχεται ο Αλλάχ από λόγια και πράξεις, -είτε φανερές είτε κρυφές-.
Φανερές:
Όπως η εξύμνηση του Αλλάχ με λόγια δοξασίας, όπως το Τασμπείχ (Σουμπχάνα Αλλάχ), το Ταχμείντ (Αλ-Χάμντου Λελλάχ), το Τακμπείρ (Αλλάχου Άκμπαρ), και κατά την προσευχή και κατά το προσκύνημα.
Κρυφές:
Όπως η εμπιστοσύνη, ο φόβος και η ελπίδα.

Απαντ.: Το μεγαλύτερο καθήκον μας είναι το να πιστέψουμε στο Ταουχείντ (Μονοθεϊσμό) του Παντοδύναμου Αλλάχ.

Aπαντ.: 1- Ταουχείντ Αρ-Ρουμπουμπίγια: το οποίο είναι η πεποίθηση ότι ο Αλλάχ είναι ο Δημιουργός, ο Κυρίαρχος, Αυτός που μας παρέχει ό,τι θέλει και Αυτός που διευθετεί τα πάντα, και Αυτός είναι ο Αληθινός Θεός που δεν έχει κανέναν εταίρο.
2- Ταουχείντ Αλ-Ουλουχίγια: το οποίο είναι να λατρεύουμε μόνο τον Αλλάχ, χωρίς να Του αποδίδουμε εταίρους στη λατρεία.
3- Ταουχείντ Αλ-Ασμά' ουά Ασ-Σιφάτ: το οποίο είναι η πίστη στα Ονόματα και στις Ιδιότητες του Παντοδύναμου Αλλάχ που αναφέρονται στο Κορ'άν (Κοράνιο) και στη Σούννα, χωρίς Ταχρείφ (διαστρέβλωση των σημασιών τους), ούτε Ταμθείλ ή Τασμπείχ (χωρίς να παρουσιάζει κανείς ομοιότητα ή παρομοίωση μεταξύ του Αλλάχ και των πλασμάτων Του), ούτε Τα'τείλ (άρνηση της εγκυρότητας των εννοιών τους).
Η απόδειξη για τους τρεις τύπους Μονοθεϊσμού:
Η ρήση του Παντοδύναμου: { Ο Κύριος των ουρανών και της γης και όσων βρίσκονται ανάμεσά τους. Λάτρευέ Τον, λοιπόν, και να είσαι σταθερός και υπομονετικός στη λατρεία Του. Γνωρίζεις κάποιον που να είναι παρόμοιος με Αυτόν; } [Σούρατ Μάριαμ 19:65]

Απαντ.: Η απόδοση εταίρων στον Αλλάχ στη λατρεία.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ δεν συγχωρεί το να αποδίδονται σε Αυτόν εταίροι (στη λατρεία)• αλλά συγχωρεί (οτιδήποτε άλλο) εκτός απ’ αυτό σε όποιον επιθυμεί• και όποιος αποδίδει εταίρους στον Αλλάχ (στη λατρεία) έχει πράγματι μηχανευτεί μια τεράστια αμαρτία. } [Σούρατ Αν-Νισά' 4:48]

Απαντ.: Ο πολυθεϊσμός (Σιρκ): είναι η αφιέρωση οποιουδήποτε είδους λατρείας σε άλλον εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ.
Τα είδη του:

1- Το μεγαλύτερο Σιρκ: όπως το να επικαλεστεί κανείς κάποιον άλλον εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ, να υποκλίνεται κανείς ή να πέσει με το μέτωπο στο έδαφος ενώπιον άλλου εκτός από τον Αλλάχ ή να προσφέρει θυσία ενός ζώου σε άλλον εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ.
2- Το μικρότερο Σιρκ: Όπως το να ορκιστεί κανείς στο όνομα άλλου εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ, ή να φοράει ή να κρεμάει φυλαχτά πιστεύοντας ότι μπορούν να του φέρουν καλό ή να εμποδίσουν το κακό, ή να έχει λίγο επίδειξη σε μια πράξη λατρείας όταν καταλάβει ότι οι άνθρωποι τον κοιτάζουν.

Απαντ.: Μόνο ο Αλλάχ γνωρίζει το αόρατο.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Πες: «Δεν υπάρχει κανείς στους ουρανούς και στη Γη που γνωρίζει τα αόρατα, εκτός από τον Αλλάχ.» Ούτε μπορούν να αντιληφθούν πότε θα αναστηθούν. } [Σούρατ Αν-Ναμλ 27:65]

Απαντ.: 1- Η πίστη στον Αλλάχ.
2- Η πίστη στους αγγέλους Του.
3- Η πίστη στα Βιβλία Του.
4- Η πίστη στους αγγελιαφόρους Του.
5- Η πίστη στην Έσχατη Ημέρα.
6- Η πίστη στο πεπρωμένο, με τα καλά και τα κακά του.
Η απόδειξη:
είναι το γνωστό Χαντίθ του Τζιμπρήλ (Γαβριήλ) που το αφηγήθηκε ο Μούσλιμ. Ο Τζιμπρήλ είπε στον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ): «Πες μου για την πίστη (Ιμάν). Είπε: «Να πιστεύεις στον Αλλάχ, τους αγγέλους Του, τα βιβλία Του, τους αγγελιαφόρους Του και την Εσχάτη Ημέρα, και να πιστεύεις στο θείο πεπρωμένο, στα καλά και στα κακά του.»

Απαντ.: Η πίστη στον Αλλάχ:
Να πιστεύεις ότι ο Αλλάχ είναι Αυτός που σε δημιούργησε και σου παρέχει αγαθά και ότι μόνο Αυτός είναι ο Κυρίαρχος και ο Διαχειριστής των πλασμάτων.
Και ότι Αυτός είναι ο Αληθινός Θεός, και κανείς δεν αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον Αυτός.
Και ότι Αυτός είναι ο Πανίσχυρος, ο Μέγας, στον Οποίον ανήκουν όλοι οι έπαινοι, και σε Αυτόν ανήκουν τα Ομορφότερα Ονόματα και οι Υψηλές Ιδιότητες, δεν έχει εταίρο, και τίποτα δεν είναι παρόμοιο ή ίσο με Αυτόν, Δόξα σ' Αυτόν.
Η πίστη στους αγγέλους:

Ο Αλλάχ δημιούργησε τους αγγέλους από το φως, τους δημιούργησε για να Τον λατρεύουν και να υπακούν πλήρως τις Εντολές Του.
Ανάμεσά τους είναι ο Τζιμπρήλ (Γαβριήλ), ειρήνη σ' αυτόν, ο οποίος κατεβαίνει με την αποκάλυψη του Αλλάχ στους αγγελιαφόρους Του.
Η πίστη στα Βιβλία:

Είναι τα Βιβλία που αποκάλυψε ο Αλλάχ στους αγγελιαφόρους Του.
- Όπως το Κορ'άν (Κοράνιο): που στάλθηκε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
- Το Ιν-τζήλ: που στάλθηκε στον Προφήτη Ιησού, ['αλάιχι Εσ-Σαλάμ (ειρήνη σε αυτόν)].
- Η Τορά: που στάλθηκε στον Προφήτη Μωυσή ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ).
- Το Ζαμπούρ: που στάλθηκε στον Προφήτη Δαβίδ ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ).
- Οι Γραφές του Αβραάμ και του Μωυσή: που στάλθηκαν στον Προφήτη Αβραάμ και στον Προφήτη Μωυσή, ['αλάιχιμ Εσ-Σαλάμ (ειρήνη σε αυτούς].
Η πίστη στους Αγγελιαφόρους:

Είναι εκείνοι που τους έστειλε ο Αλλάχ στους δούλους Του για να τους διδάξουν, να τους δώσουν τα χαρμόσυνα νέα για την καλοσύνη και τον Παράδεισο και να τους προειδοποιήσουν για το κακό και την Κόλαση.
- Οι καλύτεροι ανάμεσά τους: είναι οι Ούλου Αλ-Άζμ (εκείνοι με τη περισσότερη αποφασιστικότητα και υπομονή)
, οι οποίοι είναι:
Νουχ (Νώε) ['αλάιχι Εσ-Σαλάμ (ειρήνη σε αυτόν)].
Ιμπραήμ (Αβραάμ) ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ).
Μούσα (Μωυσής) ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ).
Ίσα (Ιησούς) ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ).
Μωχάμμαντ (Μωάμεθ) (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
Η πίστη στην Έσχατη Ημέρα:

Η Έσχατη Ημέρα είναι ό,τι έρχεται μετά τον θάνατο στον τάφο, την Ημέρα της Κρίσεως και την Ημέρα της Ανάστασης και του Απολογισμού, και οι κάτοικοι του Παραδείσου θα εγκατασταθούν στις κατοικίες τους και οι κάτοικοι της Κόλασης θα εγκατασταθούν στις δικές τους.
Η πίστη στο πεπρωμένο, με τα καλά και τα κακά του:
Πεπρωμένο: Είναι η πεποίθηση ότι ο Αλλάχ γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν, τα οποία είχε γράψει προηγουμένως στο Διατηρητέο ​​Πίνακα (Αλ-Λάουχ Αλ-Μαχφούδ) και είχε θέληση να δημιουργήσει και να φέρει σε ύπαρξη.
Ο Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, δημιουργήσαμε το κάθε πράγμα σύμφωνα με θείο πεπρωμένο. } [Σούρατ Αλ-Κάμαρ 54:49]
Είναι σε τέσσερα επίπεδα:
Το πρώτο: η γνώση του Παντοδύναμου Αλλάχ που προηγείται από τα πάντα, πριν και αφού συμβούν.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Πράγματι, ο Αλλάχ έχει τη γνώση της Ώρας. Στέλνει τη βροχή και ξέρει τι υπάρχει στις μήτρες. Καμία ψυχή δεν ξέρει τι θα κερδίσει αύριο, και καμιά ψυχή δεν ξέρει σε ποια χώρα θα πεθάνει. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι 'Αλείμ (Παντογνώστης), Χαμπείρ (Γνωρίζει πλήρως όλα τα πράγματα). } [Σούρατ Λουκμάν 31:34]
Το δεύτερο: Ο Αλλάχ έγραψε προηγουμένως στο Διατηρητέο ​​Πίνακα (Αλ-Λάουχ Αλ-Μαχφούδ), όλα όσα έγιναν ή θα γίνουν.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Αυτός (μόνο) έχει τα κλειδιά του αόρατου, κανείς δεν τα ξέρει εκτός από Αυτόν. Ξέρει ό,τι υπάρχει στη στεριά και στη θάλασσα. Κανένα φύλλο δεν πέφτει χωρίς να το ξέρει. Δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκος στο σκοτάδι της γης, ούτε τίποτα υγρό ή ξερό, παρά να είναι [γραμμένο] σε ένα ξεκάθαρο Βιβλίο. } [Σούρατ Αλ-Αν'άμ 6:59]
Το τρίτο: Όλα γίνονται με το θέλημα του Αλλάχ, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται από Αυτόν ή από τα πλάσματά Του, παρά μόνο με το θέλημά Του.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Για όσους ανάμεσά σας επιθυμούν να καθοδηγηθούν στον ίσιο δρόμο. * Και δε μπορείτε να το θελήσετε (δηλ. την καθοδήγηση), παρά μόνο αν το θέλει ο Αλλάχ, ο Κύριος των Κόσμων. } [Σούρατ Ατ-Τακουείρ 81:28-29]
Το τέταρτο: Η πίστη ότι όλα τα πλάσματα είναι δημιουργημένα από τον Αλλάχ. Τα δημιούργησε και δημιούργησε τις ιδιότητές τους, τις κινήσεις τους και ό,τι σχετίζεται με αυτά.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Ενώ ο Αλλάχ είναι Αυτός που δημιούργησε εσάς και ό,τι φτιάχνετε (δηλ. δημιούργησε το ξύλο και το χαλκό και όλα τα άλλα πράγματα από τα οποία φτιάχνετε τα είδωλα σας);» } [Σούρατ Ασ-Σαφάτ 37:96]

Απαντ.: Είναι ο λόγος του Παντοδύναμου Αλλάχ, και δεν είναι δημιουργημένος.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Αν κάποιος από τους πολυθεϊστές σου ζητήσει προστασία, προστάτεψέ τον, ώστε να ακούσει τα Λόγια του Αλλάχ, και μετά συνόδεψέ τον στο ασφαλές μέρος του. Αυτό γιατί είναι ένας λαός που δεν ξέρει. } [Σούρατ Ατ-Τάουμπα 9:6]

Απαντ.: Είναι κάθε ρήση, πράξη, έγκριση ή φυσικό ή ηθικό χαρακτηριστικό του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).

Απαντ.: Είναι όλα όσα δημιούργησαν οι άνθρωποι ως καινοτομία στη θρησκεία παρόλο που δεν υπήρχαν την εποχή του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) και των συντρόφων του, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτών.
Δεν πρέπει να τη δεχτούμε, αλλά θα πρέπει να την απορρίψουμε.
Επειδή ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Κάθε θρησκευτική καινοτομία αποτελεί μια πλάνη.» [Αφηγήθηκε ο Άμπου Νταούντ]
Παραδείγματα θρησκευτικών καινοτομιών είναι: η αύξηση στη λατρεία, όπως: στο Ουντού' (νίψη για προσευχή) αντί να πλύνει κάποιος τα άκρα του τρεις φορές το κάνει τέσσερεις φορές, και ο εορτασμός των γενεθλίων του Προφήτη, κάτι που δεν αναφέρθηκε από τον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ούτε από τους συντρόφους του.

Απαντ.: Η Αλ-Ουαλά': Είναι η αγάπη και η υποστήριξη προς τους πιστούς.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, είναι Αουλιά’ (κηδεμόνες, υποστηρικτές και προστάτες) ο ένας για τον άλλο, διατάζουν το καλό και απαγορεύουν το κακό, καθιερώνουν τις προσευχές τακτικά, και παραχωρούν τη Ζακά (ετήσια υποχρεωτική ελεημοσύνη) και υπακούουν τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του. Εκείνοι είναι αυτοί που θα τους ελεήσει ο Αλλάχ. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι ‘Αζείζ (Παντοδύναμος, Ανίκητος) Χακείμ (Πάνσοφος). } [Σούρατ Ατ-Τάουμπα 9:71]
Αλ-Μπαρά': Είναι το μίσος εναντίον των άπιστων που είναι εχθρικοί προς τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Πράγματι, υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για σας στον Ιμπραχήμ (Αβραάμ) και σε εκείνους που ήταν μαζί του (τους πιστούς), όταν είπαν στο λαό τους: «Στ’ αλήθεια, σας έχουμε απαρνηθεί και ό,τι λατρεύετε εκτός από τον Αλλάχ. Σας έχουμε απαρνηθεί, και μεταξύ ημών και υμών έχει εμφανιστεί έχθρα και μίσος για πάντα μέχρι να πιστέψετε στον Αλλάχ και μόνο». } [Σούρατ Αλ-Μουμτάχανα 60:4]

Απαντ.: Ο Αλλάχ δεν δέχεται καμία άλλα θρησκεία εκτός από το Ισλάμ.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και όποιος επιζητά, εκτός του Ισλάμ, άλλη θρησκεία, ποτέ τούτο δεν θα γίνει αποδεκτό από αυτόν (στον Αλλάχ), και στη Μέλλουσα Ζωή θα είναι από τους ηττημένους. } [Σούρατ Άλ-'Ιμράν 3:85]

Απαντ.: Ναι. Ένα παράδειγμα διάπραξης απιστίας με λόγια: είναι η εξύβριση του Αλλάχ ή του Αγγελιαφόρου Του (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
Ένα παράδειγμα διάπραξης απιστίας με πράξεις:
είναι η υποβάθμιση του Κορ'άν ή η υπόκλιση προς άλλων εκτός από τον Αλλάχ.
Ένα παράδειγμα διάπραξης απιστίας με πεποιθήσεις:
είναι η πεποίθηση ότι υπάρχει κάποιος που αξίζει να λατρεύεται εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ, ή ότι υπάρχει ένας δημιουργός εκτός από τον Αλλάχ.

Απαντ.:
1- Η μεγαλύτερη υποκρισία: είναι να αποκρύψει κανείς την απιστία του και να δείχνει ψευδώς ότι είναι πιστός.
Αυτή η υποκρισία διώχνει τον άνθρωπο από το Ισλάμ, και είναι από τις μεγαλύτερες απιστίες.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, οι υποκριτές θα βρίσκονται στο βαθύτερο σημείο του Πυρός, και δεν θα βρίσκεις γι’ αυτούς κανέναν υποστηρικτή. } [Σούρατ Αν-Νισά' 4:145]
2- Η μικρότερη υποκρισία:
Όπως: ψέματα, αθέτηση υπόσχεσης και αθέτηση εμπιστοσύνης.
Δεν διώχνει τον άνθρωπο από το Ισλάμ, αλλά αποτελεί αμαρτία και αυτός που την διέπραξε θα υποστεί την τιμωρία.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Τα σημάδια του υποκριτή είναι τρία: όταν μιλάει λέει ψέματα, όταν δίνει μια υπόσχεση την αψηφά και αν τον εμπιστεύονται προδίδει». [Αφηγήθηκε ο Αλ-Μπουχάρι και ο Μούσλιμ]

Απαντ.: Είναι ο Μωχάμμαντ (Μωάμεθ) (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Ο Μωχάμμαντ δεν είναι ο πατέρας κανενός απ’ τους άνδρες σας, αλλά είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, και ο τελευταίος των προφητών, και ο Αλλάχ γι’ όλα τα πράγματα είναι Παντογνώστης. } [Σούρατ Αλ-Αχζάμπ 33:40] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Και είμαι ο τελευταίος των προφητών. Δεν θα υπάρξει άλλος προφήτης μετά από εμένα.» [Αφηγήθηκε ο Άμπου Νταούντ, και ο Ατ-Τιρμιδέι και άλλοι]

Απαντ.: Το θαύμα: Είναι όλα όσα έδωσε ο Αλλάχ στους προφήτες Του από παραφυσικές πράξεις ως απόδειξη της ειλικρίνειάς τους, όπως:
- Το σχίσιμο του φεγγαριού στα δύο για τον Προφήτη Μωχάμμαντ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
- Ο χωρισμός της θάλασσας για τον Μωυσή ('αλάιχι Εσ-Σαλάμ) και ο πνιγμός του Φαραώ και των στρατιωτών του.

Απαντ.: Ο σύντροφος είναι αυτός που συνάντησε τον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ), πίστεψε σε αυτόν και πέθανε ως Μουσουλμάνος.
- Αγαπάμε τους συντρόφους και ακολουθούμε το παράδειγμά τους, και είναι οι καλύτεροι άνθρωποι μετά τους προφήτες.
Οι καλύτεροι ανάμεσά τους είναι:
οι τέσσερις χαλίφηδες:
1- Ο Άμπου Μπάκρ Ασ-Σιντείκ, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού.
2- Ο Όμαρ ιμπν Αλ-Χαττάμπ, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού.
3- Ο 'Οθμάν ιμπν Αφφάν, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού.
4- Ο Άλι μπιν Άμπι Τάλιμπ, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού.

Απαντ.: Είναι οι σύζυγοι του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Ο Προφήτης είναι πιο κοντά στους πιστούς από τους ίδιους τους εαυτούς τους, και οι γυναίκες του είναι οι μητέρες τους (των πιστών, δηλ. κανείς δεν μπορεί να τις παντρευτεί μετά το θάνατο του Προφήτη). } [Σούρατ Αλ-Αχζάμπ 33:6]

Απαντ.: Η οικογένεια του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) περιλαμβάνει τις συζύγους του, τους απογόνους του και τους πιστούς από τους απογόνους του Χάσιμ και από τους απογόνους του Αλ-Μουττάλιμπ. Είναι καθήκον μας να τους αγαπάμε, να τους υποστηρίζουμε, να μισούμε όποιον τους μισεί και να αποφεύγουμε να υπερβάλουμε σχετικά με τη θέση τους.

Απαντ.: Το καθήκον μας: να τους σεβόμαστε, να τους ακούμε και να τους υπακούμε σε ό,τι καλό μας διατάζουν, και να μην τους υπακούμε αν αυτό που μας διατάζουν περιλαμβάνει κάποια αμαρτία, να μην επαναστατούμε εναντίον τους, να τους συμβουλεύουμε κρυφά (και όχι δημοσίως) και να επικαλούμαστε τον Αλλάχ να τους καθοδηγήσει στον ίσιο δρόμο και σε κάθε καλό.

Απαντ.: Ο Παράδεισος. Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Πράγματι, ο Αλλάχ θα εισάγει αυτούς που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες πράξεις σε κήπους κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια. Όσο για εκείνους που αρνήθηκαν την πίστη, θα απολαμβάνουν (αυτόν τον κόσμο) και θα τρώνε όπως τρώνε τα βοοειδή, και (στη Μέλλουσα Ζωή) το Πυρ θα είναι η κατοικία τους. } [Σούρατ Μωχάμμαντ 47:12]

Απαντ.: Το Πυρ. Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Να φοβάστε το Πυρ (της Κολάσεως), του οποίου το καύσιμο είναι άνθρωποι και πέτρες (τα είδωλα που λάτρευαν οι άπιστοι), προετοιμασμένο για τους άπιστους. } [Σούρατ Αλ-Μπάκαρα 2:24]

Απαντ.: Ο φόβος: είναι ο φόβος από τον Αλλάχ και από την τιμωρία Του.
Η ελπίδα:
είναι η ελπίδα για την ανταμοιβή, τη συγχώρεση και το έλεος του Αλλάχ.
Η απόδειξη:
Η ρήση του Ύψιστου: { Εκείνοι (από προφήτες, αγγέλους, και ευσεβείς ανθρώπους) που τους επικαλούνται (οι ειδωλολάτρες), αναζητούν μέσα για να έρθουν πιο κοντά στον Κύριό τους (μέσω της υπακοής και της λατρείας), (και αγωνίζονται μεταξύ τους μέσω των ενάρετων πράξεων) ποιος θα είναι πιο κοντά (στον Αλλάχ). Και ελπίζουν στο Έλεός Του και φοβούνται το μαρτύριό Του. Πράγματι, το μαρτύριο του Κυρίου σου είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε! } [Σούρατ Αλ-Ισρά' 17:57] Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Ενημέρωσε τους δούλους Μου ότι είμαι πράγματι ο Αλ-Γαφούρ (Αυτός που συγχωρεί τα πάντα), ο Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). * Και ότι το μαρτύριό Μου είναι πράγματι το πιο οδυνηρό μαρτύριο. } [Σούρατ Αλ-Χιτζρ 15:49-50]

Απαντ.: Αλλάχ, Αρ-Ραμπ, Αρ-Ραχμάν, Ασ-Σαμεί', Αλ-Μπασείρ, Αλ-'Αλείμ, Αρ-Ραζάκ, Αλ-Χάι, Αλ-'Αδείμ, και άλλα.

Απαντ.: Αλλάχ: σημαίνει ο Αληθινός Θεός που αξίζει να λατρεύεται, δεν υπάρχει κανείς άλλος που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον Αυτός, και δεν έχει κανέναν εταίρο.
Αρ-Ραμπ: δηλαδή μόνο Αυτός είναι ο Δημιουργός, ο Κυρίαρχος, Αυτός που παρέχει αγαθά, και Αυτός που διευθετεί τα πάντα, Δόξα σε Αυτόν.
Ασ-Σαμεί': Αυτός του οποίου η Ακοή περιλαμβάνει τα πάντα και που ακούει όλες τις φωνές παρά τις διαφορές και τις παραλλαγές τους.
Αλ-Μπασείρ: Αυτός που βλέπει τα πάντα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι.
Αλ-Άλείμ: Αυτός του οποίου η γνώση περιλαμβάνει τα πάντα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Αρ-Ραχμάν: Αυτός του Οποίου το έλεος περικλείει όλα τα πλάσματα, άρα όλοι οι δούλοι και τα πλάσματα βρίσκονται κάτω από το έλεός Του.
Αρ-Ραζζάκ: Αυτός που παρέχει αγαθά για όλα τα πλάσματα συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, των τζιν και όλων των ζώων.
Αλ-Χάι: Ο Ζωντανός που δεν πεθαίνει, και όλη η δημιουργία πεθαίνει.
Αλ-'Αδείμ: Αυτός που κατέχει όλη την τελειότητα και κάθε μεγαλοπρέπεια στα Ονόματα, τις Ιδιότητες και τις Πράξεις Του.

Απαντ.: Είναι να τους αγαπάμε, και να πηγαίνουμε σε αυτούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Σαρία και νέα πρωτοφανή γεγονότα. Δεν μιλάμε για αυτούς παρά μόνο με καλό τρόπο, και όποιος τους αναφέρει με κακό τρόπο, δεν ακολουθεί τον σωστό δρόμο.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Ο Αλλάχ θα εξυψώσει όσους από εσάς πιστεύουν, και εκείνους στους οποίους έχει δοθεί γνώση σε βαθμούς (ανταμοιβής και ευαρέστησης από τον Αλλάχ). Και ο Αλλάχ με ό,τι κάνετε έχει απεριόριστη γνώση. } [Σούρατ Αλ-Μουτζάντιλα 58:11]

Απαντ.: Είναι οι ευσεβείς πιστοί.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Πράγματι, για τους Αουλιά' Αλλάχ (ευσεβείς πιστούς) δεν υπάρχει φόβος (για την τιμωρία του Αλλάχ την Ημέρα της Κρίσεως), ούτε θα λυπηθούν (για οτιδήποτε παραμέλησαν από τις εγκόσμιες απολαύσεις). * Αυτοί είναι που πιστεύουν και φοβούνται τον Αλλάχ (Τον υπακούν και απέχουν από ό,τι απαγόρευσε κάνοντας ό,τι διέταξε). } [Σούρατ Γιούνους 10:62-63]

Απαντ.: Η πίστη (Ιμάν) αποτελείται από λόγια, πράξεις και πεποιθήσεις.

Απαντ.: Η πίστη αυξάνεται με την υπακοή και μειώνεται με την ανυπακοή.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, οι πιστοί είναι αυτοί που, όταν αναφέρεται το Όνομα του Αλλάχ, αισθάνονται φόβο στις καρδιές τους, και όταν απαγγέλλονται τα Εδάφιά Του σ’ αυτούς, αυτά αυξάνουν την πίστη τους. Και στον Κύριό τους βασίζονται. } [Σούρατ Αλ-Ανφάλ 8:2]

Απαντ.: Το Αλ-Ιχσάν είναι το να λατρεύεις τον Αλλάχ σαν να Τον βλέπεις, και αν δεν Τον βλέπεις, να ξέρεις ότι Αυτός σε βλέπει.

Απαντ.: Υπό δύο προϋποθέσεις:
1- Αν είναι καθαρά για χάρη του Παντοδύναμου Αλλάχ.
2- Αν είναι σύμφωνη με τη Σούννα του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).

Απαντ.: Είναι το να βασίζεται κανείς στον Αλλάχ για να αποκτήσει οφέλη και να αποτρέψει το κακό, ενώ εργάζεται με τα διαθέσιμα μέσα που μπορούν να πετύχουν αυτά.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Κι όποιος βασίζεται στον Αλλάχ, τότε (ο Αλλάχ) είναι Επαρκής για αυτόν. } [Σούρατ Ατ-Ταλάκ 65:3]
{Επαρκής για αυτόν}: Διευθετεί όλες τις υποθέσεις που απασχολούν το μυαλό του και βαρύνουν την καρδιά του.

Απαντ.: Η διαταγή για το καλό: Είναι η εντολή και η συμβουλή στους ανθρώπους να κάνουν κάθε πράξη υπακοής προς τον Παντοδύναμο Αλλάχ. Η απαγόρευση του κακού: είναι η απαγόρευση και η προειδοποίηση προς τους ανθρώπους να αποφεύγουν κάθε αμαρτία που αποτελεί ανυπάκουη προς τον Παντοδύναμο Αλλάχ.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Είστε το καλύτερο έθνος που αναδείχθηκε (πιο ωφέλιμο) για την ανθρωπότητα: να διατάζετε το καλό και να απαγορεύετε το κακό και να πιστεύετε στον Αλλάχ. } [Σούρατ Άλ-'Ιμράν 3:110]

Απαντ.: Είναι αυτοί που ακολουθούν τον τρόπο του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) και των συντρόφων του, με λόγια, πράξεις και πεποιθήσεις.
Και ονομάστηκαν Άχλου Ασ-Σούννα: επειδή ακολουθούν τη Σούννα του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) και εγκαταλείπουν την καινοτομία.
Και Αλ-Τζαμά'α: επειδή έχουν ενωθεί στην αλήθεια και δεν διαιρέθηκαν σε αυτήν.