Τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά που είναι μουσουλμάνοι

Ένα έργο που περιέχει ένα απλό και εύκολο πρόγραμμα σπουδών για θέματα που πρέπει να γνωρίζει ένας μουσουλμάνος. Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν: την πίστη ('Ακείντα), τη νομολογία (Φικχ), τη βιογραφία του Προφήτη (Σείρα), την εθιμοτυπία (Αντάμπ), την ερμηνεία του Κορ'άν (Ταφσείρ), τα λόγια του Προφήτη (Χαντίθ), την ηθική (Αχλάκ) και την εξύμνηση του Αλλάχ (Αδκάρ). Είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, για όλες τις ηλικίες, και για νέους μουσουλμάνους.