Những Điều Trẻ Em Muslim Phải Biết

Đây là một chương trình giảng dạy đơn giản, dễ dàng được tích hợp đầy đủ về tín ngưỡng, giáo luật thực hành, tiểu sử, phép tắc, Tafsir (phân tích Qur’an), Hadith, đạo đức và các lời tụng niệm, phù hợp cho trẻ em và cho mọi lứa tuổi và người mới theo Islam.