Ko sukaaɓe juulɓe mbaawatah majjude

Tonŋoode weeɓnde wonande ko juulɗo o haanaani majjude ina rendini fiɓnde sellunde a fahmude diina a kay hadisaaji nelaaɗo a kay ŋuurndam nelaaɗo a kay nehdi a tafsiir qurana a kay jikkuji mojji a jikruuji ko ina feewna sukaaɓe wonande kala fof yeruuji a duuɓi, a jeewte islam