Secțiunea de Tafsir (Interpretarea Sensurilor Coranului)

Răspuns: Aceasta este Capitolul (Surat) al-Fatiha și sensurile acestuia:
1. În numele lui Allah Cel Milostiv [Ar-Rahman], Îndurător [Ar-Rahim], 2. [Toată] Lauda [I se cuvine] lui Allah, Stăpânitorul lumilor, 3. Cel Milostiv, Îndurător, 4. Suveranul Zilei Judecății. 5. Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor, 6. Călăuzește-ne pe noi către Calea cea Dreaptă, 7. Calea celor asupra cărora Tu ai revărsat Îndurarea Ta, nu a celor pe care Tu Te-ai mâniat, și nici a celor care au rătăcit. [Coran, 1:1-7]
Tafsir:
A fost numit Capitolul (Surat) al Fatiha (Deschizătoarea) pentru că el este primul capitol din Cartea lui Allah.
1 - (În numele lui Allah Cel Milostiv [Ar-Rahman], Îndurător [Ar-Rahim]) - în numele lui Allah încep recitarea Coranului, căutând ajutor la Acesta și căutând binecuvântările ce se revarsă prin pomenirea Numelui Său.
(Allah), adică Unicul adorat întru dreptate, Nume cu care nimeni altcineva în afară de El nu este numit, Preaslăvitul.
(Ar-Rahman), adică Cel a Cărui Milă (și Îndurare) este vastă și El cuprinde totul cu Mila Sa.
(Ar-Rahim), adică Cel care Îi cuprinde pe dreptcredincioși cu Mila și Îndurarea Sa.
2 - ([Toată] Lauda [I se cuvine] lui Allah, Stăpânitorul lumilor), adică: toate formele de Preamărire, precum și Perfecțiunea Îi aparțin doar lui Allah, Unicul.
3 - (Cel Milostiv, Îndurător,), adică: Cel a Cărui Milă și Îndurare vastă a cuprins totul, și Care i-a cuprins cu Îndurarea Sa (într-un mod special) pe dreptcredincioși.
4 - (Suveranul Zilei Judecății.), adică Ziua de Apoi.
5 - (Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor), adică doar pe Tine, Unicul, Te adorăm și numai la Tine, Unicul, căutăm ajutor.
6 - (Călăuzește-ne pe noi către Calea cea Dreaptă), adică îndrumarea și călăuzirea către Islam și către urmarea Tradițiilor Profetului (Sunnah).
7 - (Calea celor asupra cărora Tu ai revărsat Îndurarea Ta, nu a celor pe care Tu Te-ai mâniat, și nici a celor care au rătăcit), adică Calea robilor dreptcredincioși ai lui Allah, dintre Profeți și cei care i-au urmat pe aceștia, și nu calea urmată de creștini și de evrei.
- după recitarea acesteia este din Sunnah să se spună „Amin”, adică „O, Allah, răspunde rugii noastre!”.

Răspuns: Aceasta este Capitolul (Surat) az-Zalzala și interpretarea sensurilor acestuia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Când Pământul va fi zgâlțâit de cutremurul său [cel final] 2. Și Pământul va scoate poverile lui 3. Și omul va zice: „Ce se întâmplă cu el?”, 4. În ziua aceea, va spune el veștile ce le are, 5. Pentru că Domnul tău îi va inspira lui. 6. În Ziua aceea, oamenii vor ieși în cete, pentru ca să li se arate faptele
lor. 7. Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, 8. După cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea. Coran, [99:1-8]
Tafsir:
1 - (Când Pământul va fi zgâlțâit de cutremurul său [cel final]), adică Pământul va fi mișcat cu o zguduitură puternică, produsă în Ziua de Apoi.
2 - (Și Pământul va scoate poverile lui), adică Pământul îi va scoate din adâncurile sale pe cei morți și toate cele ce se află în acesta.
3 - (Și omul va zice: „Ce se întâmplă cu el?”), adică omul va spune uimit (buimăcit): Ce se întâmplă cu Pământul de se mișcă și se zbuciumă?!
4 - (În ziua aceea, va spune el veștile ce le are), adică în acea Zi măreață (înfricoșătoare) Pământul va da de știre despre binele și răul ce s-au petrecut pe el.
5 - (Pentru că Domnul tău îi va inspira lui.), adică, pentru că Allah l-a înștiințat despre aceasta și i-a poruncit să facă acest lucru.
6 - (În Ziua aceea, oamenii vor ieși în cete, pentru ca să li se arate faptele
lor)
, adică în acea Zi măreață (înfricoșătoare) în care Pământul se va zgudui, oamenii vor ieși în grupuri la locul de Judecată, pentru a privi faptele cărora ei le-au dat curs în viața lumească.
7 - (Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea), adică cel care va săvârși o faptă bună și evlavioasă chiar și atât de mică cât greutatea unei furnici minuscule, o va vedea înfățișată în fața lui.
8 - (După cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea), adică acela care va săvârși dintre faptele rele chiar și cât greutatea acesteia, le va vedea înfățișate în fața lui.

Răspuns: Capitolul (Surat) al-'Adiyat și sensurile acestuia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Pe alergătorii gâfâind, 2. Ce scot scântei, 3. Și pornesc la atac dimineața, 4. Stârnind colbul, 5. Și pătrund cu el în mijlocul mulțimii! 6. Omul [necredincios] este nemulțumitor față de Domnul său! 7. Și el este martor pentru aceasta. 8. Și iubirea lui pentru bogăție este puternică! 9. Oare el nu știe că atunci când se va risipi ceea ce este în morminte [la
momentul Învierii]
10. Și se va dezvălui ceea ce este în piepturi, 11. Cu adevărat, atunci Domnul lor, în Ziua aceea, va fi Khabir
[Bineștiutor] al lor?! [Coran, 100:1-11]
Tafsir:
1 - (Pe alergătorii gâfâind): Allah a jurat pe caii ce aleargă atât de grăbiți încât se poate auzi sunetul respirației lor.
2 - (Ce scot scântei): și a jurat, de asemenea, pe caii care, datorită lovituri puternice a acestora scot scântei atunci când ating stâncile cu copitele lor,
3 - (Și pornesc la atac dimineața): și a jurat și pe caii care se avântă asupra inamicilor dis-de-dimineață.
4 - (Stârnind colbul): împrăștiind țărâna atunci când aleargă.
5 - (Și pătrund cu el în mijlocul mulțimii!): și cu călăreții lor pătrund în mijlocul mulțimii vrăjmașilor.
6 - (Omul [necredincios] este nemulțumitor față de Domnul său!): omul se zgârcește în privința binelui pe care Domnul său i-l cere (să îl facă).
7 - (Și el este martor pentru aceasta): și el oprește și interzice cu putere ceea ce este bun și nu poate în niciun fel să nege acest fapt, datorită clarității lui.
8 - (Și iubirea lui pentru bogăție este puternică): și din cauza iubirii nemăsurate pentru avere, el este zgârcit în privinta acesteia.
- (Oare el nu știe că atunci când se va risipi ceea ce este în morminte [la
momentul Învierii]
)
: oare acest om care este acaparat de viața lumească, nu știe că, atunci când Allah îi va învia pe cei morți din mormintele lor și îi va scoate din pământ pentru a fi judecați și recompensați pentru faptele lor, lucrurile nu vor sta nicidecum așa cum își imaginează el?!
- 10 (Și se va dezvălui ceea ce este în piepturi): și vor fi scoase în evidență și făcute cunoscute intențiile, credințele și toate cele aflate în inimi.
11 (Cu adevărat, atunci Domnul lor, în Ziua aceea, va fi Khabir [Bineștiutor] al lor): în acea Zi, cu adevărat, Domnul lor va fi Bineștiutor asupra lor. Nimic din ceea ce îi privește pe robii Săi nu Îi este ascuns Lui și El îi va răsplăti pe ei pentru aceasta.

Răspuns: Capitolul (Surat) al-Qari'a și sensurile acestuia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. „Ziua aceea care lovește” [Ora, Învierea]! 2. Ce este „Ziua aceea care lovește”? 3. Și de unde să știi tu ce este „Ziua aceea care lovește”? 4. În Ziua aceea, oamenii vor fi ca fluturii risipiți, 5. Iar munții vor fi ca lâna scărmănată! 6. Cât despre cel ale cărui balanțe vor fi grele [cu fapte bune], 7. El va avea parte de o viață plăcută, 8. Iar cât despre cel ale cărui balanțe vor fi ușoare, 9. Locul lui de veci va fi un abis. 10. Și de unde să știi tu ce este el? 11. El este un Foc fierbinte! [Coran, 101:1-11]
Tafsir:
1. „Ziua aceea care lovește” [Ora, Învierea]! - Ora care lovește inimile oamenilor din cauza groazei sale imensei
2. Ce este „Ziua aceea care lovește”? - Ce este această Zi care lovește inimile oamenilor prin groaza imensă pe care o produce?!
3. Și de unde să știi tu ce este „Ziua aceea care lovește”? - Și de unde să știi tu ce este această Oră care lovește inimile oamenilor prin groaza imensă pe care o produce?! Ea este cu adevărat Ziua de Apoi.
4. În Ziua aceea, oamenii vor fi ca fluturii risipiți, - În Ziua care lovește inimile oamenilor, ei vor fi asemenea fluturilor răvășiți și împrăștiați peste tot.
5. Iar munții vor fi ca lâna scărmănată! - Și munții vor fi asemenea lânei scărmănate, în usurința trecerii si mișcării lor
(6. Cât despre cel ale cărui balanțe vor fi grele [cu fapte bune]): Însă în ceea ce îl privește pe cel ale cărui fapte bune le-au întrecut pe cele rele
(7. El va avea parte de o viață plăcută): El va avea o viață plăcută în Paradis
(8. Iar cât despre cel ale cărui balanțe vor fi ușoare): Însă în ceea ce îl privește pe cel ale cărui fapte rele au întrecut faptele bune
(9. Locul lui de veci va fi un abis): Locul și destinația lui în Ziua Învierii va fi Iadul
(10. Și de unde să știi tu ce este el?): Și de unde să știi tu, o, Profetule, ce este aceasta?!
(11. El este un Foc fierbinte!): Acesta este un Foc de o fierbințeală cruntă.

Răspuns: Surat at-Takathur și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător
1. Vă abate goana după înmulțire, 2. Până când veți vizita mormintele. 3. Nu! Voi veți ști curând! 4. Și încă o dată: Nu! Voi veți ști curând! 5. Nu! Dacă ați ști cu siguranță! 6. Voi veți vedea Iadul! 7. Încă o dată: Îl veți vedea, cu siguranță! 8. Apoi veți fi întrebați, în Ziua aceea, despre plăceri! [Coran, 102:1-8]
Tafsir:
(1. Vă abate goana după înmulțire): O, voi, oameni, v-a acaparat fala și lăudorășenia cu averile și urmașii voștri și ați lăsat supunerea față de Allah.
(2. Până când veți vizita mormintele): Până când veți muri și veți intra în mormintele voastre.
.
(3. Nu! Voi veți ști curând!): Nu ar fi trebuit să vă acapareze lăudăroșenia cu acestea în defavoarea supunerii față de Allah și voi veți ști în curând care va fi consecința acestei abateri
(4. Și încă o dată: Nu! Voi veți ști curând!): Și apoi voi veți ști care este consecința acesteia.
(5. Nu! Dacă ați ști cu siguranță!) - Cu adevărat, dacă voi ați ști cu siguranță că veți fi înviați și aduși la Allah și că veți fi răsplătiți pentru faptele voastre, nu v-ar fi acaparat lauda cu averile și copiii voștri.
(6. Voi veți vedea Iadul!): Jur pe Allah că voi veți vedea Focul în Ziua Învierii.
(7. Încă o dată: Îl veți vedea, cu siguranță!): Apoi îl veți vedea cu siguranță și nu este nicio îndoială în această privință.
(8. Apoi veți fi întrebați, în Ziua aceea, despre plăceri!): Apoi, în acea Zi, Allah vă va întreba despre cele cu care El v-a binecuvântat, precum sănătatea, bogăția și altele.

Răspuns: Surat al-Asr și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător
1. Jur pe timp! 2. Că omul va fi în pierdere, 3. În afară de cei care cred și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul pe altul către Adevăr și se îndeamnă unul pe altul la răbdare. [Coran, 103:1-3]
Tafsir:
(1. Jur pe timp!): Allah Preaslăvitul a jurat pe timp.
(2. Că omul va fi în pierdere): Adică, fiecare om este în piedere și este supus pieirii
(3. În afară de cei care cred și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul pe altul către Adevăr și se îndeamnă unul pe altul la răbdare.): În afară de cei care au crezut și au făcut fapte bune și, de asemenea, au chemat la adevăr și au fost răbdători pe această cale, pentru că aceia sunt cei care vor fi salvați de la pieire.

Răspuns: Surat al-Hamaza și sensurile ei:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Vai pentru tot clevetitorul și defăimătorul 2. Care strânge avere și o socotește, 3. Crezând că averea sa îl va face nemuritor! 4. Dar nu! El va fi aruncat în Al-Hutama! 5. Și de unde să știi tu ce este Al-Hutama? 6. Focul aprins al lui Allah, 7. Care se înalță peste inimi. 8. El se va închide deasupra lor, 9. În coloane întinse! [Coran, 104:1-9]
Tafsir:
(1. Vai pentru tot clevetitorul și defăimătorul): Ce oroare și ce chinuri crunte vor avea parte cei care îi bârfesc și îi insultă pe oameni
(2. Care strânge avere și o socotește): Care nu a fost preocupat de nimic altceva în afară de strângerea averii și dobândirea ei.
(3. Crezând că averea sa îl va face nemuritor!): El crede că averea strânsă îl va salva de la moarte și că va rămâne veșnic în viața lumească.
(4. Dar nu! El va fi aruncat în al-Hutama!): Însă lucrurile nu stau așa cum presupune acest ignorant neștiutor, ci el va fi aruncat în Focul iadului, care, prin chinului lui, lovește și zdrobește tot ceea ce este aruncat în el
(5. Și de unde să știi tu ce este al-Hutama?): Și de unde să știi tu, o, Profetule, ce este acest Foc, care distruge tot ce este aruncat în el?!
(6. Focul aprins al lui Allah): Cu adevărat, acesta este Focul cel înverșunat al lui Allah.
(7. Care se înalță peste inimi.): Care pătrunde prin trupurile oamenilor către inimile lor.
(8. El se va închide deasupra lor,): El închide în interiorul ei pe cei păcătoși.
(9. În coloane întinse!): Cu stâlpi întinși înalți pentru a nu putea să iasă din el.

Răspuns: Surat al-Fil și sensurile ei:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător
1. Oare n-ai văzut tu [Mohammed] ce a făcut Domnul tău cu oamenii
elefantului? 2. Oare nu a făcut El vicleșugul lor să fie în deșert? 3. Și a trimis peste ei păsări în stoluri, 4. Ca să arunce asupra lor cu pietre din lut ars! 5. Și i-a făcut pe ei asemenea paielor mâncate [Coran, 105:1-5]
Tafsir:
(1. Oare n-ai văzut tu [Mohammed] ce a făcut Domnul tău cu oamenii
elefantului?)
: Oare știi tu, o, Trimisule, ce a făcut Domnul tău cu Abrahama și oamenii elefantului atunci când ei au dorit să demoleze Ka'abah?!
(2. Oare nu a făcut El vicleșugul lor să fie în deșert?): Allah a făcut ca planurile lor diabolice de a demola Ka'abah să eșueze, și astfel ei nu au reușit să îi îndepărteze pe oameni de la Ka'abah, așa cum își doreau și nu au obținut nimic din ceea ce intenționau.
(3. Și a trimis peste ei păsări în stoluri,): Și a trimis păsări care s-au abătut asupra lor în stoluri
(4. Ca să arunce asupra lor cu pietre din lut ars!): Ca să arunce asupra lor cu pietre din lut întărit.
(5. Și i-a făcut pe ei asemenea paielor mâncate): Și astfel Allah i-a făcut asemenea frunzelor plantelor care au fost mâncate (și mestecate) și strivite în picioare de animale.

Răspuns: Surat Quraiș și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător
1. Pentru obiceiul [poporului] Quraiș 2. Obiceiul lor pentru călătoria de iarnă și cea de vară, 3. Să-L adore ei pe Stăpânul acestei Case, 4. Care-i hrănește, păzindu-i de foame și-i ferește pe ei de spaimă! [Coran, 106:1-4]
Tafsir:
(1. Pentru obiceiul [poporului] Quraiș,): Aceasta face referire la obiceiul lor de a călători iarna, dar și vara
(2. Obiceiul lor pentru călătoria de iarnă și cea de vară): Călătoria în siguranță - iarna în Yemen, iar vara în ținutul Levantului.
(3. Să-L adore ei pe Stăpânul acestei Case): Să Îl adore numai pe Allah Unicul, Domnul acestei Case Sfinte, Cel care le-a facilitat aceste călătorii și să nu Îi facă pe nimeni asociat Lui.
(4. Care-i hrănește, păzindu-i de foame și-i ferește pe ei de spaimă!): Care le-a potolit foamea și le-a îndepărtat teama prin sădirea în inimile arabilor a măreției Casei Sfinte și a locuitorilor ei.

Răspuns: Surat al-Ma'un și interpretarea sensurilor ei:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Îl vezi tu pe cel care tăgăduiește Judecata? 2. El este cel care-l alungă pe orfan [cu duritate] 3. Și nu încurajează hrănirea sărmanului. 4. Și vai celor care fac Rugăciunea [fiind fără de grijă față de ea] 5. Cei care întârzie Rugăciunea lor [până la timpul în care aceasta iese] 6. Care sunt numai ipocriți 7. Și opresc de la ajutor. [Coran, 107:1-7]
Tafsir:
(1. Îl vezi tu pe cel care tăgăduiește Judecata?): Oare ai tu cunoștință despre cel care minte în privința Zilei Învierii?
(2. El este cel care-l alungă pe orfan [cu duritate]): El este cel care îl respinge puternic și cu răutate pe orfanul aflat în nevoie
(3. Și nu încurajează hrănirea sărmanului.): Și nu se îndeamnă pe sine însuși și nici pe ceilalți să ofere hrană celor săraci
(4. Și vai celor care fac Rugăciunea [fiind fără de grijă față de ea]): Celor care fac Rugăciunea (fiind neglijenți față de ea) le este destinată pieirea și pedeapsa cruntă.
(5. Cei care întârzie Rugăciunea lor [până la timpul în care aceasta iese]): Care sunt distrași de la Rugăciunea lor și sunt neglijenți în privința ei, până ce trece timpul ei
(6. Care sunt numai ipocriți): Care înfăptuiesc Rugăciunile și faptele lor numai de ochii lumii și nu le împlinesc în mod sincer, doar de dragul lui Allah
(7. Și opresc de la ajutor.): Și interzic ajutorarea celorlalți cu ceea ce nu îl afectează pe el cu nimic.

Răspuns: Surat Al-Kauthar și sensurile ei:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Cu adevărat, Noi ți-am dat ție [Mohammed] prisosință [al-Kawthar]. 2. Deci împlinește Rugăciunea pentru Domnul tău și jertfește [doar Lui]! 3. Cu adevărat, cel ce te urăște va fi fără copii! [Coran, 108:1-3]
Tafsir:
(1. Cu adevărat, Noi ți-am dat ție [Mohammed] prisosință [al-Kawthar].): O, tu, Profetule! Noi ți-am dat mult bine și binecuvântări și printre acestea și râul al-Kauthar în Paradis
(2. Deci împlinește Rugăciunea pentru Domnul tău și jertfește [doar Lui]!): Așadar mulțumește-i lui Allah pentru această binecuvântare prin îndreptarea Rugăciunilor tale numai către El, Unicul, și jertfirea animalelor de sacrificiu numai în numele Său, și nu așa cum politeiștii îi adoră pe idolii lor, făcându-le sacrificii
(3. Cu adevărat, cel ce te urăște va fi fără copii!): Într-adevăr, cel care îți poartă pizmă va fi privat de orice binecuvântare și va fi uitat, pomenirea sa făcându-se doar prin ceea ce este rău

Răspuns: Surat Al-Kafirun și sensurile ei:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Spune: „O, voi, necredincioșilor! 2. Eu nu ador ceea ce voi adorați 3. Și nici voi nu adorați ceea ce ador eu. 4. Și eu nu voi adora ceea ce voi adorați 5. Și nici voi nu veți adora ceea ce ador eu 6. Voi aveți religia voastră, iar eu am religia mea!” [Coran, 109:1-6]
Tafsir:
(1. Spune: „O, voi, necredincioșilor!): O, Profetule, spune: O, voi, cei care nu credeți în Allah!
(2. Eu nu ador ceea ce voi adorați): Eu nu ador, nici acum și nu voi adora nici în viitor, idolii pe care voi îi adorați
(3. Și nici voi nu adorați ceea ce ador eu.) Și nici voi nu Îl adorați pe Allah, Unicul, Cel pe care eu Îl ador
(4. Și eu nu voi adora ceea ce voi adorați): Și nici eu nu sunt adoratorul idolilor pe care voi i-ați adorat
(5. Și nici voi nu veți adora ceea ce ador eu): Și nici voi nu Îl adorați pe Allah Unicul, Cel pe care eu Îl ador
(6. Voi aveți religia voastră, iar eu am religia mea!): Voi aveți religia pe care ați inventat-o pentru voi înșivă și eu am religia mea, cea pe care Allah mi-a revelat-o

Răspuns: Surat An-Nasr și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Când vine biruința lui Allah și cucerirea 2. Și-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete, 3. Atunci slăvește-L cu laudă pe Domnul tău și roagă-L pe El de
iertare, fiindcă El este Tauuab [Iertător] [cu cel care se căiește]! [Coran, 103:1-3]
Tafsir:
(1. Când vine biruința lui Allah și cucerirea): O, Trimisule, dacă a venit izbânda garantată de Allah religiei Sale și înălțarea ei și a avut loc deschiderea Mekkăi
(2. Și-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete,): Și îi vezi pe oameni acceptând Islamul în grupuri
(3. Atunci slăvește-L cu laudă pe Domnul tău și roagă-L pe El de
iertare, fiindcă El este Tauuab [Iertător] [cu cel care se căiește]!)
: Ia cunoștință că acesta este un semn că se apropie încheierea misiunii cu care ai fost trimis, așadar, preamărește-L pe Domnul tău, mulțumindu-I pentru binecuvântarea victoriei și a izbândei și roagă-te la El pentru iertare, căci El, cu adevărat, este Iertător și primește căința robilor Săi și îi iartă pe ei.

Răspuns: Surat al-Masad și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Să piară mâinile lui Abu Lahab și să piară și el! 2. Averea lui să nu-i fie de niciun folos și nici ce a agonisit! 3. Va arde în Focul cu flăcări, 4. Împreună cu muierea lui, aducătoarea de vreascuri, 5. Care va avea la gâtul ei o funie de fire [de palmier]. [Coran, 111:1-5]
Tafsir:
(1. Să piară mâinile lui Abu Lahab și să piară și el!): Mâna unchiului Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), Abu Lahab ibn Abdu al-Muttalib, va fi sortită pierzaniei, drept consecință a faptelor sale prin care îl rănea pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), însă intenția sa nu a fost împlinită
(2. Averea lui să nu-i fie de niciun folos și nici ce a agonisit!) - Oare îi va fi de folos averea sau urmașii săi? Acestea nu vor putea să-i îndepărteze pedeapsa și nici să-i aducă îndurare
(3. Va arde în Focul cu flăcări,): În Ziua Învierii el va ajunge în Focul cu flăcări aprinse, de o fierbințeală cruntă
(4. Împreună cu muierea lui,aducătoarea de vreascuri,) - și va intra în el și soția sa, Um Jamil, care îl rănea pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), aruncând spini în calea sa
(5. Care va avea la gâtul ei o funie de fire [de palmier].): Ea are împrejurul gâtului ei o frânghie bine strânsă, cu care este târâtă către Focul iadului

Răspuns: Surat al-Ikhlas și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Spune: „El este Allah, Cel Unic! 2. Allah-us-Samad! 3. El nu zămislește și nu este născut 4. Și El nu are pe nimeni egal!” [Coran, 112:1-4]
Tafsir:
(1. Spune: „El este Allah, Cel Unic!): Spune, o, Mesagerule: El este Allah în afară de care nu există alt Dumnezeu
(2. Allah-us-Samad!): Spre El se îndreaptă cererile tuturor făpturilor, pe care El le-a creat, pentru a le fi satisfăcute nevoile
(3. El nu zămislește și nu este născut): El, Preaslăvitul, nu are un fiu și nici nu are tată
(4. Și El nu are pe nimeni egal!): Nimic din ceea ce El a creat nu I se aseamănă

Răspuns: Surat al-Falaq și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Spune: „Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor 2. Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat 3. Și împotriva răului întunericului care se așterne 4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri 5. Și împotriva răului pizmuitorului, când pizmuiește.” [Coran, 113:1-5]
Tafsir:
(1. Spune: „Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor): Spune, o, Trimisule: Eu caut forța și protecția la Domnul dimineții
(2. Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat): De răul pe care îl produc creațiile Sale
(3. Și împotriva răului întunericului care se așterne): Și caut adăpost la Allah de relele care se ivesc noaptea, de fiare și de hoți.
(4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri): Și caut adăpost la Allah de răul vrăjitoarelor care suflă în noduri
(5. Și împotriva răului pizmuitorului, când pizmuiește.): Și de răul celui invidios, care îi urăște pe oameni și îi invidiază pentru binecuvântările primite de la Allah și care își dorește ca acestea să dispară și să se abată asupra lor ceea ce este rău.

Răspuns: Surat An-Nas și sensurile acesteia:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, 2. Stăpânul oamenilor, 3. Dumnezeul oamenilor 4. Împotriva răului ademenitorului fugar 5. Care șoptește în piepturile oamenilor 6. Dintre djinni și oameni [Coran, 114:1-6]
Tafsir:
(1.Spune: „Eu caut adăpost la Domnul oamenilor): Spune, o, tu, Mesagerule, eu caut adăpost și protecție la Domnul tuturor oamenilor
(2. Stăpânul oamenilor): Cel care are Putere asupra lor în tot ce voiește și nu există niciun alt Stăpân pentru ei în afară de El
(3. Dumnezeul oamenilor): Cel adorat întru dreptate și în afară de Care nu există nimeni altcineva adorat întru dreptate
(4. Împotriva răului ademenitorului fugar): De răul Șeitanului care le insuflă oamenilor rătăcirea sa
(5. Care șoptește în piepturile oamenilor): Ale cărui insinuări ajung la inimile oamenilor
(6. Dintre djinni și oameni): Adică cel care le insuflă oamenilor poate fi și dintre oameni și dintre djini