Зикр ва дуолар қисми

Жавоб: Рaсулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтадилар: «Роббисини зикр қилган инсон билан зикр қилмаган инсоннинг мисоли худди ўлик ва тирик инсоннинг мисоли кабидир». Бухорий ривояти
Чунки инсон ҳаётининг қиймати Роббисини зикр қилиши миқдорича бўлади.

Жавоб: 1: Аллоҳ таолони рози қилади.
2:
Шайтонни узоқ қилади.
3:
Мусулмон кишини ёмонликлардан сақлайди.
4:
Зикр орқали кўплаган савоб ва ажрлар келади.

Жавоб: "Ла илаҳа иллаллоҳ" калимаси. Термизий ва Ибн Можа ривояти

Ўқилиши: «Алҳамду лиллаҳиллазии аҳйаанаа баъда маа амаатанаа ва илайҳин нушуур».
Маъноси:
«Бизга ўлдиргандан сўнг (яна) ҳаёт берган Аллоҳга ҳамд бўлсин. Қайтиш унгадир!»,-деб айтамиз. Муттафақун алайҳи

Жавоб: Ўқилиши: «Алҳамду лиллааҳиллазий касааний хаазаа ва розаконийҳи мин ғойри хавлин минний ва лаа қувваҳ».
Маъноси:
«Менга бу кийимни мендан ҳеч қандай куч ва ҳаракатсиз кийгизган Аллоҳ таолога ҳамдалар бўлсин». Абу Довуд, Термизий ва бошқалар ривояти

Жавоб: Бисмиллаҳ. Термизий ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Аллоҳумма, лакал-ҳамду анта касавманийх. Асалука мин хойриҳии ва хойри маа суниъа лаҳ. Ва аъуузу бика мин шаррихии ва шарри маа суниъа лах».
Маъноси:
«Эй Аллоҳим! Сенга ҳамд бўлсин! Сен буни менга кийгиздинг. Мен Сендан унинг ва унда қилинган нарсанинг яхшилигини сўрайман. Унинг ва унда қилинган нарсанинг ёмонлигидан паноҳ тилайман». Абу Довуд ва Термизий ривояти

Жавоб: Агар бошқа инсоннинг янги кийим олганини кўрсак, унга дуо қилиб шундай деймиз: Ўқилиши: «Тублий ва юхлифуллоҳу таъаалаа».
Маъноси:
«Эскиртиб - тўзитгин, Аллоҳ таоло ўрнини тўлдирсин». Абу Довуд ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Бисмиллаҳ. Аллоҳумма, инний аъуузу бика минал-хубси вал-хобааис».
Маъноси:
«Аллоҳим! Албатта, мен Сендан эркак ва урғочи жинлардан паноҳ беришингни сўрайман». Муттафақун алайҳ

Жавоб: Ўқилиши: «Ғуфроонака».
Маъноси:
«Мағфират этгин». Абу Довуд ва Термизий ривояти

Жавоб: «Бисмиллаҳ». Абу Довуд ва бошқалар ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Ашҳаду аллаа илааҳа иллаллох, вахдахуу лаа шарийка лахуу ва ашхаду анна Муҳаммадан ъабдуҳуу ва росуулух».
Маъноси:
«Гувоҳлик бераманки, Аллоҳдан ўзга (ҳақ) илоҳ йўқ. У шериксиздир. Гувоҳлик бераманки, Муҳаммад саллаллоху алайҳи ва саллам Унинг қули ва Расулидир». Муслим ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Бисмиллаҳ, таваккалту ъалаллоҳ, ва лаа ҳавла ва лаа куввата иллаа биллааҳ».
Маъноси:
«Бисмиллаҳ, Аллоҳга таваккал қилдим. Куч ва қувват ёлғиз Аллоҳдадир». Абу Довуд ва Термизий ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Бисмиллаҳи валажнаа ва бисмиллаҳи хорожнаа ва ъалаа Роббинаа таваккалнаа».
Маъноси:
«Аллоҳ номи билан кирдик ва Аллоҳ номи билан чиқдик ва Роббимизга таваккул этдик». Абу Довуд ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Аллоҳуммафтах лий абвааба роҳматик».
Маъноси:
«Аллоҳим! Менга раҳмат эшикларингни очгин».

Жавоб: Ўқилиши: «Аллоҳумма, инний асалука мин фазлик».
Маъноси:
«Аллоҳим! Мен Сенинг фазлумарҳаматингдан сўрайман».

Жавоб: «Ҳайя алас-солат» ва «Ҳайя алал-фалаҳ»дан бошқаларида муаззин сўзи қайтарилади. «Ҳайя алас-солат» ва «Ҳайя алал-фалаҳ» дейилганда (азон эшитгувчи)«Ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ», - деб айтади. Муттафақун алайҳ

Жавоб: Набий саллаллоҳу алайҳи ва салламга салот-дуо айтади. Муслим ривояти Ўқилиши: «Аллоҳумма, Робба ҳаазихид- даъватит-тааммах, вас-солатил- кооимах, аати Муҳаммаданил-васийлама вал-фазийлах, вабъасҳу мақооман маҳмууданил-ллазий ваъадтаҳ, (иннака лаа тухлифул-мийъаад)».
Маъноси:
«Ушбу комил даъватнинг, ҳозир бўлган-қоим намознингПарвардигори бўлган эй Аллоҳ! Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламга васила(киёматда Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дуо-сўровлари билан ҳисоб бошланади) ва фазила ато этгин. Уни Ўзинг ваъда қилган мақтовли мақомга чиқаргин.[Албатта, Сен ваъдага хилоф қилмайсан]». Бухорий ривояти
Азон билан иқомат оралиғидаги вақтда ўзи учун дуо қилади. Бу вақтда (қилинган) дуо қайтарилмайди (мақбулдир).

Жавоб: 1: Оят-ал-Курсийни ўқийди. «Аллоҳ Ундан ўзга илоҳ йўқ зотдир. У тирик ва қаййумдир. Уни мудроқ ҳам, уйқу ҳам олмас. Осмонлару ердаги нарсалар Уникидир. Унинг ҳузурида Ўзининг изнисиз ҳеч ким шафоат қила олмас. У уларнинг олдиларидаги нарсани ҳам, ортларидаги нарсани ҳам билур. Унинг илмидан ҳеч нарсани иҳота қила олмаслар, магар Ўзи хоҳлаганини, холос. Унинг курсиси осмонлару ерни қамраган. Уларни муҳофаза қилиш уни чарчатмас. Ва У Олий ва Азим (Буюк) зотдир» [Бақара сураси: 255]. 2- Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Айтинг: «У Аллоҳ ягонадир». Аллоҳ сомаддир. (Ҳожатларни ва рағбатларни қондирувчидир.) У туғмаган ва туғилмаган. Ва Унга ҳеч ким тенг бўлмаган Бу сурани уч марта ўқийди. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Тонг Роббисидан паноҳ сўрайман. У яратган нарсалар ёмонлигидан. Ва кириб келган қоронғулик ёмонлигидан. Ва тугунларга дам солувчилар ёмонлигидан. Ва ҳасад қилган ҳасадчининг ёмонлигидан, деб айт». Бу сурани уч марта ўқийди. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. «Одамлар Роббисидан. Одамлар Подшоҳидан. Одамлар Илоҳидан паноҳ сўрайман. Беркиниб, кўриниб турувчи васвоснинг. Одамлар қалбига васваса соладиганнинг. Жинлардан ва одамлардан бўлганнинг ёмонлигидан, деб айт». Бу сурани уч марта ўқийди. «Аллоҳумма, анта Роббий. Лаа илааҳа илла ант. Холақтаний ва ана ъабдука ва ана ъалаа ъаҳдика ва ваъдика мас-мастатоът. Аъуузу бика мин шарри маа сонаът. Абуу 'у лака би-неъматика ъалайя ва абуу 'у би-занбий. Фағфир лий фа иннахуу лаа ягфируз-зунууба иллаа ант».
Таржимаси:

«Аллоҳим! Сен Роббимсан ва Сендан ўзга (ҳақ) илоҳ йўқ. Мен Сенинг қулингман. Мен қурбим етганича Сенинг (алмийсоқда олган) аҳд-паймонинг ва (Пайғамбаринг тилида берган; ширк келтирмаган бандангни жаннатга киритиш ) ваъданг (га эришиш)да (қўлимдан келганича тиришиб) турибман. Ўзим қилган нарсалар ёмонлигидан Сендан паноҳ бершингни тилайман. Сенинг менга берган неъматларингни ҳам, қилган гуноҳларимни ҳам эътироф этаман. Мени мағфират эт. Албатта, фақат Сенгина гуноҳларни кечирувчисан». Бухорий ривояти

Жавоб: «Бисмкаллооҳумма амууту ва аҳйаа».
Таржимаси:

«Аллоҳим! Сенинг исминг билан ўлиб, Сенинг исминг билан яшайман (тирик бўламан)». Муттафақун алайҳ

Жавоб: «Бисмиллаҳ».
Агар бошида айтишни эсдан чиқарсак:

«Бисмиллаҳи фии аввалиҳи ва аахириҳи», - деймиз. Абу Довуд ва Термизий ривояти

Жавоб: «Алҳамдулиллаҳил-лазий атъаманий ҳаазаа ва розақонийҳи мин ғоири ҳавлин минний ва лаа қувваҳ»
Таржимаси:
«Мен томондан ҳеч қандай ҳаракат ва қувватсиз менга бу таомни едирган ва шу билан ризқлантирган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин». Абу Довуд, Ибн Можа ва бошқалар ривояти

Жавоб: «Аллоҳумма баарик лаҳум фиимаа розақтаҳум, вағфирлаҳум варҳамҳум».
Таржимаси:
«Аллоҳим уларга берган ризқингда уларга барака бергин, уларни мағфират ва раҳм қилгин». Муслим ривояти

Жавоб: «Алхамдулиллаҳ».
Биродари ёки дўсти «Ярхамукаллоҳ»,- десин.
Агар шундай дейдиган бўлса:
«Яҳдийкумуллоҳ ва йўслиҳу баалакум»,- десин. Бухорий ривояти

Жавоб: «Субханакаллоҳумма ва бихамдик, ашҳаду алла илаҳа илла анта, астағфирука ва атубу илайк».
Таржимаси:
«( Роббим, Сен барча айбу нуқсондан покдирсан. Сенинг ҳамдинг билан тасбеҳлар айтаман. Гувоҳлик бераманки, Сендан ўзга ҳеч бир барҳақ маъбуд йўқ. Сендан истиғфор сўрайман ва Сенга тавбалар қиламан». Абу Довуд, Тирмизий ва бошқалар ривояти

Жавоб: «Бисмиллаҳ , ва-алҳамдулиллаҳ (субаҳаналлази саххоро лана ҳаза ва ма кунна-лаҳу муқринин. Ва инна ила роббина ламунколибун) алҳамдулиллаҳ, алҳамдулиллаҳ, алҳамдулиллаҳ, Аллоҳу акбар , Аллоҳу акбар, Аллоху акбар, Субаҳанакаллоҳумма инни золамту нафси фағфирли фа-иннаҳу ла йағфиру-аз-зунуба илла ант». Абу Довуд ва Термизий ривояти

«Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, Аллохҳу акбар (Субҳаналлази саххоро лана ҳаза ва ма кунна лаҳуу муқринин. Ва инна илаа роббина ламун-қолибуун) Аллоҳумма инна насъалука фи сафарина ҳаза ал-бирро ваттақва ва миналъамал ма тардо, Аллуҳумма хаввин ъалайна сафарона ҳаза. Ватви ъанна буъдаҳ. Аллоҳумма антассоҳибу фиссафар валхолифату фил аҳл. Аллоҳумма инни аъузу бика мин ваъсаиссафар ва каъаабатил манзор ва су'ио мунқолаби филмаали вал'аҳл».
Таржимаси:

«Аллоҳ буюкроқдир! Аллоҳ буюкроқдир! Аллоҳ буюкроқдир! «Бизларга бу (кема, сайёра ёки от-улов)ни бўйсундириб қўйган Зот (яъни, Аллоҳ барча айбу нуқсондан) покдир. Бизлар ўзимиз бунга қодир эмас эдик. Шак-шубҳасиз бизлар (барчамиз) Парвардигоримизга қайтувчидирмиз». (Зуҳруф: 13). «Аллоҳим! Бизлар Сендан ушбу сафаримизда тоат-ибодатларни, тақвони ва сен рози бўладиган амалларни сўраймиз. Роббим! Сафардаги йўлдош ҳам, хонадонда ўринбосар-халифа ҳам Ўзингдирсан! Аллоҳим! Мен Сендан сафар машаққатларидан, қайғули-ёмон нарсалар (кўринишлар) дан ҳамда мол-мулк ва оилага етадиган зиён-заҳматдан паноҳ беришингни сўрайман».
Сафардан қайтганида ҳам юқоридагиларни такрорлайди ва қуйидагиларни қўшимча қилади:

«(Биз) қайтувчилар, тавба қилувчилар, ибодат этувчилар ва Парвардигоримизга ҳамд айтувчилармиз» Муслим ривояти

Жавоб: «Аставдиъукумуллоҳиллази лаа тадийъу вада'иъуҳ»
Таржимаси: «Сизларни омонати (ҳеч вақт) зое бўлмайдиган Аллоҳга топширдим». Ахмад ва Ибн Можа ривояти

Жавоб: Ўқилиши: «Аставдиъуллоҳа диинака ва амаанатака ва ховаатиима аъмаалик»
Таржимаси:
«Динингизни, омонатингизни ва амалингизнинг хотималарини (охирини) Аллоҳга топширдим» Ахмад ва Термизий ривояти

Жавоб: «Лаа илааҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарика лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд, йуҳйии ва йумийт ва ҳува ҳаййул лаа йамуут, бийадиҳил хойр ва ҳува ъалаа кулли шайъин қодийр».
Таржимаси:
«Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқлигига гувоҳлик бераман. Аллоҳнинг шериги йўқдир, барча мулк Уникидир, мақтовлар Унгадир, У тирилтиради ва ўлдиради, аммо Ўзи тирикдир, ўлмайди. Яхшилик Унинг ихтиёридадир ва У ҳамма нарсага қодирдир». Термизий ва Ибн Можа ривояти

Жавоб: «Аъузу биллаҳи минашшайтоониррожийм» Муттафақун алайҳ

Жавоб: «Жазаакаллоҳу хойрон». Термизий ривояти

Жавоб: «Алҳамдулиллаҳиллази биниъматиҳи тутиммуссоолиҳаат»
Таржимаси: «Солиҳ амаллар ўзининг неъмати билан тамомига етадиган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин». Ҳоким ва бошқалар ривояти

Жавоб: «Алҳамдулиллаҳи ъалаа кулли ҳаал»
Таржимаси: «Барча ҳолатларда Аллоҳга ҳамдлар бўлсин» Соҳиҳ Ал-Жаамиъ

Жавоб: Мусулмон: «Ассалааму алайкум ва роҳматуллоҳи ва барокаатуҳ», - дейди.
Ва биродари унга:
«Ва алайкум ассалом ва роҳматуллоҳи ва барокаатуҳ», - дейди. Термизий, Абу Довуд ва бошқалар ривояти

Жавоб: «Аллоҳумма соййибан наафиъа».
Таржимаси:
«Аллоҳим бу ёмғирни фойдали қилгин». Бухорий ривояти

Жавоб: «Мутирна бифазлиллаҳи ва рохматиҳи»
Таржимаси: «Аллоҳни фазилати ва раҳмати ила ёмғир ёғди». Бухорий ва Муслим ривояти

Жавоб:"Аллоҳумма, инний ас'алука хойроҳаа ва аъуузу бика мин шарриҳаа"
Таржимаси:
«Аллохим! Мен Сендан шамолнинг хайри-яхшилигини сўрайман. Унинг ёмонлигидан паноҳ тилайман». Абу Довуд ва Ибн Можа ривояти

Жавоб: «Субҳааналлазий юсаббиҳурроъд биҳамдиҳи валмалаа'икати мин ҳийфаатиҳ»
Таржимаси: «Момақалдироқ ҳамду-сано билан тасбеҳ айтадиган, малоикалар ҳам Унга қўрққанларидан тасбеҳ айтадиган Зот барча айбу нуқсонлардан покдир». Муваттоъ Молик

Жавоб: «Алҳамдулиллаҳиллазий ъафаний миммабталаака биҳи, ва фаззоланий ъалаа касийрин мимман холақо тафзийлаа»
Таржимаси:
«Сени балолаган нарсадан мени саломат қилган ва яратганларининг аксаридан афзал қилган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин». Термизий ривояти

Жавоб: Ҳадисда: «Агар инсон ўзидан ёки биродаридан бир яхши нарсани кўрса, унга барака тилаб дуо қилсин. Албатта, кўз тегиши ҳақдир». Аҳмад, Ибн Можа ва бошқалар ривояти

«Аллоҳумма солли ъала Муҳаммадин ва ъала али Муҳаммад, кама соллайта ъала Иброҳийма ва ъала али Иброҳийм иннака ҳамийдум мажийд. Аллоҳумма баарик ъала Муҳаммадин ва ъала аали Муҳаммад, кама баарокта ъала Иброҳийма ва ъала али Иброҳийм, иннака ҳамийдум мажийд». Муттафақун алайҳ