Oblast o islamskom ponašanju (odnosu prema drugima)

Odgovor: 1. Treba Ga veličati i slaviti.
2. Samo Njemu treba robovati i nikoga Mu kao sudruga ne pripisivati.
3. Moramo Mu biti pokorni.
4. Ne smijemo prema Njemu griješiti.
5. Trebamo Mu se zahvaljivati na nebrojenim blagodatima kojima nas obasipa.
6. Moramo biti strpljivi na onome što nam odredi.

Odgovor: 1. Trebamo slijediti njegovu praksu.
2. Moramo mu biti pokorni.
3. Ne smijemo prema njemu griješiti.
4. Moramo vjerovati u ono što nam je prenio i o čemu nas je obavijestio.
5. Ne smijemo dodavati ništa na njegovu vjersku praksu.
6. Trebamo ga voljeti više nego same sebe i više od svih ljudi.
7. Moramo ga uvažavati, te njega i njegov sunnet pomagati.

Odgovor: 1. Trebamo im biti pokorni u svemu što nije grijeh.
2. Trebamo im biti na usluzi.
3. Trebamo im pomagati.
4. Trebamo njihove potrebe izvršavati.
5. Trebamo moliti Allaha za njih.
6. Trebamo se prema njima lijepo ophoditi. Ne smijemo im reći ni (uh), a to je najmanji vid negodavanja.
7. Trebamo pred njima biti osmjehnuti, a ne smrknuti.
8. Ne smijemo dizati glas iznad njihovog, trebamo ih pomno slušati, ne trebamo ih prekidati kada govore, niti ih dozivati imenima, nego na primjer: Oče, majko.
9. Kada su u sobi trebamo im pokucati na vrata tražeći dozvolu da uđemo.
10. Trebamo ih ljubiti u ruku i čelo.

Odgovor: 1: Posjeta rodbine, kao što su braća, sestre, amidže, tetke, dajdže, te ostala rodbina.
2. Dobročinstvo prema njima, sa riječima i djelima, te i pomaganje istih.
3. Održavanje kontakata sa njima i raspitivanje za njih.

Odgovor: 1. Treba voljeti i družiti se sa dobrim ljudima.
2. Treba se udaljiti od zlih ljudi.
3. Treba nazivati selam prijateljima i rukovati se sa njima.
4. Treba ih posjećivati kada se razbole i moliti Allaha da ih izliječi.
5. Kada neko od njih kihne, treba mu nazdraviti riječima: Jerhamukellah/Allah ti se smilovao.
6. Treba se odazvati kada nas pozovu u posjetu.
7. Treba ih savjetovati.
8. Kada nekome od njih bude učinjena nepravda, treba mu pomoći i spriječiti tu nepravdu.
10. Braći muslimanima treba željeti sve ono što sami sebi želimo.
11. Trebamo ih pomagati kada su u potrebi.
12. Ne smijemo ih uznemiravati ni riječima ni djelima.
13. Trebamo čuvati njihove tajne.
14. Ne smijemo ih vrijeđati, ogovarati i ponižavati. Ne smijemo im zavidjeti, uhoditi i varati ih.

Odgovor: 1. Prema komšijama treba činiti dobro, sa riječima i djelima. Trebamo ih pomagati kada su u potrebi.
2. Treba im čestitati kada su radosni povodom nekog blagdana, sklapanja braka i tome slično.
3. Treba ih posjetiti kada se razbole i izraziti im saučešće kada ih nevolja zadesi.
4. Lijepo je da im pošaljemo nešto od hrane koju pravimo, ako smo to u mogućnosti.
5. Ne smijemo ih uznemiravati ni riječima ni djelima.
6. Ne smijemo ga uznemiravati galamom i uhoditi, i trebamo biti u ophođenju strpljivi.

Odgovor: 1. Trebamo se odazvati onome ko nas pozove u goste.
2. Kada želimo ići u goste, trebamo tražiti dozvolu i odrediti termin u kojem možemo slobodno doći.
3. Prije ulaska u kuću trebamo tražiti dozvolu.
4. Ne trebamo dugo ostajati prilikom posjete.
5. Trebamo obarati pogled od onoga što nas se ne tiče kada smo kod nekoga u gostima.
6. Gosta trebamo lijepo dočekati i izraziti mu dobrodošlicu na najljepši način, nasmiješenog i vedrog lica.
7. Gostu trebamo ustupiti najljepše mjesto.
8. Gosta trebamo lijepo počastiti hranom i pićem.

Odgovor: 1. Kada osjetimo bol na tijelu, stavit ćemo desnu ruku na to mjesto i proučiti tri puta: bismillah/u ime Allaha, a onda sedam puta kazati: E'uzu bi 'izzetillahi min šerri ma edžidu ve uhaziru/Utječem se Allahovom veličinom i moći od zla kojeg osjećam i bojim ga se!
2. Trebamo biti zadovoljni i strpljivi na Allahovoj odredbi.
3. Kada se razboli brat musliman, trebamo ga što prije posjetiti, doviti za njegovo ozdravljenje i prilikom posjete ne trebamo dugo boraviti kod njega.
4. Lijepo je da mu proučimo rukju, ali da on to ne traži od nas.
5. Trebamo ga savjetovati da bude strpljiv, da dovi, klanja i da bude čist onoliko koliko može.
6. Dova za bolesnika glasi: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara velikog Arša, da te izliječi/ES'ELULLAHEL-AZIME, RABBEL-ARŠIL-AZIMI EN JEŠFIJEKE. (sedam puta)

Odgovor: 1. Iskrenost u ime Allaha.
2. Rad po znanju.
3. Uvažavanje učitelja kada je prisutan, te i kada je odsutan.
4. Sjedenje pred učiteljem s poštovanjem.
5. Pomno slušanje onoga što se govori i neprekidanje učitelja kada govori.
6. Postavljanje pitanja na lijep način.
7. Učitelja ne treba zvati imenom.

Odgovor: 1. Poselamiti prisutne.
2. Sjesti tamo gdje završava red, ne treba nikoga dizati sa mjesta gdje sjedi i ne treba sjedati između dvojice osim uz njihovu dozvolu.
3. Drugima načiniti mjesto i prostor kako bi i oni mogli sjesti.
4. Ne treba prekidati trenutnu temu o kojoj se govori.
5. Prije napuštanja sijela treba tražiti dozvolu i poselamiti se kada se krene.
6. Kada se završi druženje, treba proučiti dovu kojom se iskupljuje za propuste na druženju. Subhanekellahume ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke/Slavljen i hvaljen si, Allahu moj, svjedočim da si samo Ti istinski Bog, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.

Odgovor: 1. Treba zaspati ranije.
2. Treba spavati pod abdestom.
3. Ne treba spavati na stomaku.
4. Treba spavati na desnoj strani i staviti desni dlan pod desni obraz.
5. Otresti posteljinu i očistiti je.
6. Proučiti propisane zikrove: ajetul-kursijju, sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas tri puta, te kazati: Bismikellahume emutu ve ahja/S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim.
7. Probuditi se na sabah.
8. Nakon spavanja proučiti: El-hamdu lillahillezi ahjana ba'dema ematena ve ilejhin-nušuru/Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio (snom) i pred Njim ćemo biti okupljeni.

Odgovor:
1. Kunzumiranjem hrane i pića treba imati namjeru jačanja tijela kako bi se lakše sprovodilo ono u čemu je pokornost Allahu.
2. Oprati ruke prije jela.
3. Proučiti bismillu, jesti desnom rukom i ispred sebe, ne treba jesti sa sredine ili ispred drugih.
4. Ako se zaboravi bismilla treba kazati: bismillahi evveluhu ve ahirehu/U ime Allaha i na početku i na kraju.
5. Treba biti zadovoljan hranom koja je pred nama i ne treba ju kuditi. Ukoliko nam hrana odgovara, jest ćemo je; a ukoliko nam ne odgovara, ostavit ćemo je.
6. Treba jesti nekoliko zalogaja, a ne prejedati se.
7. U hranu i piće ne treba puhati, nego ih treba ostaviti dok se ne ohlade.
8. Treba jesti zajedno s porodicom ili gostima.
9. Ne treba počinjati s jelom prije onih koji su stariji.
10. Kada se pije nešto, treba spomenuti Allahovo ime, i treba piti sjedeći, na tri puta.
11. Na kraju se treba zahvaliti Allahu.

Odgovor: Počinjemo od desne strane i iskazujemo Allahu zahvalu na tome.
2. Odjeću ne treba puštati da prelazi ispod nožnih članaka.
3. Muškarci ne nose žensku, niti žene mušku odjeću.
4. Ne smiju se kroz odjeću oponašati nevjernici niti griješnici.
5. Prilikom skidanja odjeće trebamo spomenuti Allahovu ime.
6. Kada obuvamo obuću, prvo počinjeno od desne, a kada je skidamo, onda od lijeve noge.

Odgovor: Treba proučiti sljedeće riječi: Bismillahi, elhamdu lillahi/U ime Allaha, hvala Allahu... Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin/Slavljen neka je Onaj koji je dao da nam ovo služi, jer mi to sami ne bismo mogli postići... ve inna ila rabbina le munkalibun/i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti! (Ez-Zuhruf, 13-14).
2. Kada prođemo pored muslimana, nazvat ćemo mu selam.

Odgovor: 1. Umjereno i ponizno kretanje, krećemo se desnom stranom puta.
2. Nazivanje selama onima koje sretnemo.
3. Trebamo obarati pogled i nikoga ne uznemiravati.
4. Širiti dobro i uklanjati zlo.
5. Uklanjati s puta sve ono što smeta prolaznicima.

Odgovor: 1. Izlazimo lijevom nogom i izgovaramo: Bismillahi, tevekkeltu 'alellahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi. Allahumme, inne e'uzu bike en edille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azlime ev uzleme, ev edžhele ev judžhele 'alejje/U ime Allaha, u Allaha se uzdam i na Njega se oslanjam. Allahu dragi, ja se Tebi utječem od svoje lične zablude, i da me neko drugi u zabludu ne zavede, da ne zgriješim i da me drugi na grijeh ne navede, da kome nepravdu ne učinim, ili da ko meni ne učini nepravdu, da iz neznanja pogriješim, ili da me neko drugi zbog svoga neznanja u grijeh ne odvede. 2. U kuću treba ući desnom nogom i izgovoriti: Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna va 'ala rabbina tevekkelna/U ime Allaha ulazimo, u Njegovo ime i izlazimo i na Njega se oslanjamo.
3. Čistimo zube misvakom i nazivamo selam ukućanima.

Odgovor: 1. Ulazimo lijevom nogom u toalet.
2. Prije ulaska kažemo: Bismillahi, Allahumme inni e'uzu bile minel-hubusi vel-habaisi/U ime Allaha, Allahu moj, utječem Ti se od muških i ženskih šejtana (od svega što je ružno i prljavo).
3. U toalet se ne unosi ništa što sadrži spomen Allaha.
4. Prilikom vršenja nužde trebamo se čuvati od pogleda ljudi i od toga da se ne isprljamo.
5. Na mjestu gdje vršimo nuždu ništa ne govorimo.
6. Kada vršimo nuždu ne okrećemo se prema kibli, ni licem ni leđima.
7. Kada se čistimo nakon nužde, koristimo lijevu ruku, a nikako desnu ruku.
8. Nuždu ne vršimo po putevima gdje ljudi prolaze, niti na mjestima gdje se odmaraju.
9. Nakon završetka nužde peremo ruke.
10. Iz toaleta izlazimo desnom nogom i izgovaramo riječi: gufraneke/oprosti Allahu.

Odgovor: 1. U džamiju ulazimo desnom nogom i učimo: Bismillahi, Allahummeftah li ebvabe rahmetike/U ime Allaha, Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti.
2. Ne sjedamo dok ne klanjamo dva rek'ata.
3. Ne prolazimo ispred klanjača, ne oglašavamo izgubljenu stvar u džamiji, niti vršimo kupoprodaju.
4. Izlazimo lijevom nogom i učimo: Allahumme inni es'eluke min fadlike/Allahu moj, podari mi svako dobro od Tebe.

Odgovor: 1. Kada sretnemo muslimana trebamo mu nazvati selam riječima: esselamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dakle, ne trebamo se pozdravljati drugim riječima mimo selama, niti trebamo samo pokazivati rukom kao vid pozdrava.
2. Trebamo se nasmiješiti onome kome nazivamo selam.
3. Trebamo se rukovati desnom rukom.
4. Ako nas neko pozdravi, trebamo mu odgovoriti na ljepši ili na isti način.
5. Nevjernicima ne trebamo nazivati selam, ali ako nam oni nazovu, odgovorit ćemo im na isti način.
6. Mlađi nazivaju selam starijima, onaj ko je na jahalici (vozilu) naziva selam pješaku, pješak naziva selam onome ko sjedi, a manja skupina većoj.

Odgovor: 1. Prije nego uđemo u neko mjesto trebamo tražiti dozvolu za ulazak.
2. Dozvolu tražimo tri puta i ne više od toga. Ako nam se niko ne odazove, trebamo se vratiti.
3. Na vrata blago kucamo, i ne stojimo odmah ispred vrata, nego ćemo stati sa strane.
4. Ne ulazimo u roditeljsku ili nečiju drugu sobu dok ne dobijemo dozvolu, a pogotovo u vrijeme prije sabaha, za vrijeme popodnevnog odmora i nakon jacije.
5. U mjesta u kojima se ne stanuje možemo ulaziti bez dozvole, poput bolnice, pijace i tome slično.

Odgovor: 1. Životinju trebamo hraniti i pojiti.
2. Trebamo biti samilosni i blagi prema životinjama i ne smijemo ih teretiti onim što nisu u mogućnosti.
3. Životinju ne smijemo ničim mučiti niti uznemiravati.

Odgovor: 1. Sportom kojim se osoba bavi treba imati namjeru jačanja tijela, kako bi se moglo lakše i spremnije biti pokoran Allahu.
2. Izbjegavati igru za vrijeme namaza.
3. U takvim aktivnostima treba razdvojiti muškarce od žena, dječake od djevojčica.
4. Treba pokriti stidni dio tijela.
5. Izbjegavati zabranjene sportske aktivnosti, kao npr. one sportove gdje se udara u lice ili gdje se otkriva stidni dio tijela.

Odgovor: 1. Istinu treba govoriti i prilikom šale, te se ne smije ni tada lagati.
2. Šala ne smije biti popraćena ismijavanjem, izrugivanjem, uznemiravanjem i plašenjem.
3. Šala ne treba biti popraćena pretjerivanjem.

Odgovor: 1. Prilikom kihanja na usta trebamo staviti ruku, dio odjeće ili maramicu.
2. Nakon kihanja trebamo se zahvaliti Allahu riječima: Elhamdulillah/Hvala Allahu.
3. Onaj ko čuje da je neko kihnuo, treba mu reći: jerhamukellah/Allah ti se smilovao.
4. A onaj ko je kihnuo, nakon toga treba reći: Jehdikumullahu ve juslihu balekum/Allah te uputio i stanje ti popravio.

Odgovor: 1. Treba pokušati spriječiti (ublažiti) zijevanje.
2. Ne treba dizati glas (aaaah).
3. Treba staviti ruku na usta.

Odgovor: 1. Učenje pod abdestom.
2. Sjedenje kojeg krasi smirenost i dostojanstvo.
3. Na početku učenja treba kod Allaha zatražiti utočište od šejtana.
4. Treba razmišljati o značenjima onoga što se uči.