Avsnittet om profetens ﷺ biografi

S: Han är Muhammed bin 'Abdillah bin 'Abdilmuttalib bin Hashim. Hashim kommer från Quraysh, Quraysh är araber, och araberna härstammar från Ismael son till Abraham (må Allah hylla och sända frid över honom och över vår profet).

S: Hans pappa dog i Medina innan han ﷺ föddes.

S: Han föddes i elefantåret på en måndag under den islamiska månaden Rabi' al-Awwal.

S: - Umm Ayman, hans pappas tjänarinna.
- Thuwaybah, hans farbror Abu Lahabs tjänarinna.
- Halimah as-Sa'diyyah.

S: Hans mamma dog när han var sex år, och då tog hans farfar 'Abdul-Muttalib hand om honom.

S: Hans farfar 'Abdul-Muttalib dog när profeten ﷺ var åtta år, varpå hans farbror Abu Talib tog hand om honom.

S: Han reste med sin farbror till Levanten när han var tolv år.

S: Efter det åkte han på en affärsresa med Khadijahs pengar. När han återvände gifte han sig med henne då han var 25 år gammal.

S: Quraysh återuppbyggde Kaba när profeten ﷺ var 35 år.
När Quraysh var oense om vem som skulle lägga tillbaka den svarta stenen till Kaba vände de sig till honom för att besluta. Han placerade stenen på ett tygstycke och sa åt de fyra stammarna att hålla varsin ände av det. När de lyfte stenen la han tillbaka den med sina egna händer.

S: Han var 40 år, och sändes till hela mänskligheten för att ge dem ett glatt budskap om paradiset och varnade dem för helveteselden.

S: Genom sanna drömmar. Han brukade inte ha någon dröm förutom att den inträffade precis som han såg den.

S: Han brukade dyrka Allah i Hira'-grottan.
Uppenbarelsen kom till honom då han var i grottan.

S: Det var verserna: "Läs i din Herres namn, som skapat - skapat människan av en blodklump. Läs! Din Herre är den Givmildaste, som har lärt [hur man skriver] med pennan, lärt människan vad hon inte visste" (96:1-5).

S: Den första mannen som trodde på honom var Abu Bakr as-Siddiq. Den första kvinnan var Khadijah bin Khuwaylid. Det första barnet var 'Ali bin Abi Talib. Den första frisläppta slaven var Zayd bin Harithah. Den första slaven var Bilal al-Habashi (må Allah vara nöjd med dem alla).

S: Budskapet spreds till en början i hemlighet, och det fortsatte så i cirka tre år. Därefter blev profeten ﷺ beordrad att sprida budskapet och kalla till islam offentligt.

S: Avgudadyrkarna började tortera honom ﷺ och muslimerna, och därför tilläts de troende att utvandra till kungen Negus i Abessinien.
Avgudadyrkarna kom då överens om att mörda profeten ﷺ, men Allah skyddade honom och stöttade honom genom hans farbror Abu Talib som försvarade honom.

S: Då dog hans farbror Abu Talib och hans hustru Khadijah (må Allah vara nöjd med henne).

S: När han ﷺ var 50 år. I samband med denna resa föreskrevs de fem dagliga bönerna.
Al-Isra': Resan från al-Masjid al-Haram i Mecka till al-Aqsa-moskén i Jerusalem.
Al-Mi'raj: Resan från al-Aqsa-moskén till himlen och sedan till det yttersta lotusträdet (som ligger ovanför de sju himlarna).

S: Han brukade kalla Ta'ifs invånare till islam genom att närvara och presentera sitt kall under stora folksamlingar och säsonger. När Medinas invånare, al-Ansar, kom trodde de på profeten ﷺ och lovade honom en trohetsed om att stödja honom.

S: Han utvandrade från Mecka till Medina.

S: Allmosan, fastan, pilgrimsfärden, att kämpa för Allahs skull, böneutropet och flera andra påbud.

S: Det stora slaget vid Badr.
- Slaget vid Uhud.
- al-Ahzab slaget.
- Slaget då Mecka erövrades.

S: Det var versen: "Och frukta dagen då ni ska föras åter till Allah. Då kommer varje själ få sin lön för vad den gjort, och ingen ska bli orättvist behandlad" (2:281).

S: Han dog i den islamiska månaden Rabi' al-Awwal år 11, och var 63 år gammal.

S: 1. Khadijah bint Khuwaylid (må Allah vara nöjd med henne).
2. Sawdah bint Zam'ah (må Allah vara nöjd med henne).
3. 'A'ishah bint Abi Bakr as-Siddiq (må Allah vara nöjd med henne).
4. Hafsah bint 'Umar (må Allah vara nöjd med henne).
5. Zaynab bint Khuzaymah (må Allah vara nöjd med henne).
6. Umm Salamah Hind bint Abi Umayyah (må Allah vara nöjd med henne).
7. Umm Habibah Ramlah bint Abi Sufyan (må Allah vara nöjd med henne).
8. Juwayriyah bint al-Harith (må Allah vara nöjd med henne).
9. Maymunah bint al-Harith (må Allah vara nöjd med henne).
10. Safiyyah bint Huyayy (må Allah vara nöjd med henne).
11. Zaynab bint Jahsh (må Allah vara nöjd med henne).

S: Han hade tre söner:
Al-Qasim, och profeten ﷺ kallades därför Abul-Qasim.
Abdullah.
Ibrahim.
Hans döttrar var:

Fatimah.
Ruqayyah.
Umm Kalthum.
Zaynab.
Khadijah (må Allah vara nöjd med henne) var mamman till alla hans barn förutom Ibrahim. De alla dog innan honom, förutom Fatimah, hon dog sex månader efter honom.

S: Han var medellång, varken kort eller lång. Hans hudfärg var ljus med röda inslag. Han hade tjockt hår, vida ögon och bred mun. Hans hårfärg var kolsvart, han var bredaxlad, hade en ljuvlig doft och ett vackert utseende.

S: Han lämnade dem på en tydlig väg, dess natt är lika tydlig som dess dag, ingen avviker från den förutom att den går under. Det fanns inget gott som han inte uppmanade sitt samfund till, och inget dåligt som han inte varnade sitt samfund från.