Pranašo sira (biografijos) skyrius

Atsakymas: jis yra Muchammed Ibn Abdullah Ibn Abdul-Mutalib Ibn Hašim. Hašim buvo iš Kuraiš genties. Ši gentis buvo iš arabų, o arabai yra pranašo Ismailo - pranašo Ibrahimo sūnaus, palikuonys (ramybė ir Allaho palaima jiems).

Atsakymas: jo tėvas mirė Medinoje prieš gimstant Muchammedui (ramybė ir Allaho palaima jam).

Atsakymas: jis gimė Al-Fil metais, pirmadienį, Rabi al-Aval mėnesį.

Atsakymas: - Umm Aiman, jo tėvo tarnaitė.
- Suaiba, jo dėdės Abu Lahab tarnaitė.
- Halima As-Sadija.

Atsakymas: jo motina mirė, kai jam buvo šešeri, o po to juo rūpinosi senelis Abdul-Mutalib.

Atsakymas: kai jam buvo aštuoneri, mirė jo senelis ir juo rūpinosi dėdė Abu Talib.

Atsakymas: jis su dėde keliavo į Levantą, kai jam buvo dvylika metų.

Atsakymas: jis antrą kartą išvyko į prekybą su Hadidžos pinigais (tebūnie Allahas ja patenkintas). Grįžęs vedė ją, kai jam buvo dvidešimt penkeri metai.

Atsakymas: Kuraišai atstatė Kaabą, kai jam buvo trisdešimt penkeri metai.
Nesutarę, kas grąžins Juodąjį akmenį į vietą, jie paklausė Pranašo sprendimo. Taigi, jis uždėjo akmenį ant audinio gabalo ir įsakė kiekvienai iš keturių genčių laikyti po vieną audinio kampą. Tada, kai jie jį pakėlė, Pranašas (ramybė ir Allaho palaima jam) rankomis įstatė jį į vietą.

Atsakymas: jam buvo keturiasdešimt metų ir buvo pasiųstas kaip džiugios žinios nešėjas ir kaip perspėjimas visiems žmonėms.

Atsakymas: viskas prasidėjo nuo tikrojo regėjimo: kiekvienas sapnas, įvyko realybėje lygiai taip, kaip jis matė.

Atsakymas: jis garbino Allahą Hira oloje,
ir apreiškimas nusileido jam esant oloje tokioje būsenoje.

Atsakymas: Allaho žodžiai: { Recituok! Vardan Viešpaties, Kuris sukūrė, - (1) sukūrė žmogų iš prikibusios medžiagos. (2) Recituok! Ir tavo Viešpats yra Dosniausiasis, (3) Kuris išmokė rašikliu - (4) išmokė žmogų tai, ko jis nežinojo. (5)} [Koranas, sūra ,,Kraujo krešulėlis“ 96:1-5].

Atsakymas: pirmasis, kuris patikėjo jo žinia iš vyrų yra Abu Bakr As-Sidik, iš moterų - Hadidža Bint Khuvailid, iš berniukų - Ali Ibn Abi Talib, iš išlaisvintų vergų - Zaid Ibn Harisa, ir iš vergų - Bilal al-Habaši (tebūnie Allahas jais patenkintas), ir kiti.

Atsakymas: dava islamui buvo vykdoma slapta beveik trejus metus. Tada Pranašui (ramybė ir Allaho palaima jam) buvo įsakyta viešai kviesti žmones į islamą.

Atsakymas: politeistai pradėjo skaudžiai skriausti jį ir musulmonus, kol jiems buvo suteiktas leidimas emigruoti pas Abisinijos karalių - Negu.
Politeistai vienbalsiai sutiko nužudyti Pranašą, nepaisant to, Allahas jį saugojo ir palaikė su dėde Abu Talib, kad apgintų jį nuo jų.

Atsakymas: jo dėdė Abu Talib ir jo žmona Hadidža (tebūnie Allahas ja patenkintas).

Atsakymas: tai įvyko, kai Pranašui (ramybė ir Allaho palaima jam) buvo penkiasdešimt metų. Šioje kelionėje buvo nurodyta atlikti penkias kasdienines maldas.
Isra - kelionė nuo Al-Haram mečetės iki Al-Aksa mečetės.
Miradž - pakilimas iš Aksa mečetės į dangų, prie Sidratul-Muntaha.

Atsakymas: jis kviesdavo Taif žmones į islamą ir prisistatydavo žmonėms susibūrimo metu, kol atvyko pas Ansar (rėmėjus) iš Medinos žmonių ir jie prisiekė ištikimybę jį palaikyti.

Atsakymas: emigravo iš Mekkos į Mediną.

Atsakymas: zakatas, pasninkas, hadžas, džihadas, azanas (kvietimas į maldą) ir kt.

Atsakymas: - Badr mūšis.
- Uhud mūšis.
- Al-Ahzab mūšis.
- Mekkos užkariavimo mūšis.

Allaho žodžiai: { Ir bijokite Dienos, kai būsite sugrąžinti pas Allahą. Tada kiekvienam bus atlyginta už tai, ką jis įgijo, ir su jais nebus elgiamasi neteisingai.} [Koranas, sūra „Karvė“ 2:281].

Atsakymas: mirė Rabi Al-Aval mėnesį, vienuoliktais Hidžra metais, kai jam buvo šešiasdešimt treji metai.

Atsakymas: 1 - Hadidža Bint Khuvailid (tebūnie Allahas ja patenkintas).
2 - Sauda Bint Zama (tebūnie Allahas ja patenkintas).
3 - Aiša Bint Abi Bakr As-Sidik (tebūnie Allahas ja patenkintas).
4 - Hafsa Bint Umar (tebūnie Allahas ja patenkintas).
5 - Zainab Bint Khuzaima (tebūnie Allahas ja patenkintas).
6 - Umm Salama Hind Bint Abi Umaja (tebūnie Allahas ja patenkintas).
7 - Umm Habiba Ramla Bint Abi Sufjan (tebūnie Allahas ja patenkintas).
8 - Džuvairija Bint Al-Haris (tebūnie Allahas ja patenkintas).
8 - Maimuna Bint Al-Haris (tebūnie Allahas ja patenkintas).
10 - Safija Bint Hujaj (tebūnie Allahas ja patenkintas).
11 - Zainab Bint Džahš (tebūnie Allahas ja patenkintas).

Atsakymas: trys sūnūs:
- Al-Kasim, kurio vardu jis buvo pramintas „Abu Al-Kasim“.
- Abdullah.
- Ibrahim.
Dukros:

- Fatima.
- Rukaja.
- Umm Kulsum.
- Zainab.
Visi jo vaikai buvo iš Khadidžos (tebūnie Allahas ja patenkintas), išskyrus Ibrahim. Jie visi mirė anksčiau jo, išskyrus Fatimą, kuri mirė praėjus šešiems mėnesiams po jo (Pranašo) mirties.

Atsakymas: Jis buvo vidutinio ūgio, nei per žemas ir nei per aukštas. Jis turėjo baltą veido spalvą, kuri buvo šiek tiek rausva. Jis turėjo vešlią barzdą, dideles akis ir plačią burną. Jo plaukai buvo itin juodi, pečiai platūs, kvapas malonus, bei turėjo kitas gražias savybes.

Atsakymas: Jis paliko savo tautą (ummą) aiškiame kelyje, kurio naktis giedra kaip diena ir niekas nuo jo nenukryps, išskyrus tą, kuris pasmerktas. Jis vedė savo tautą į visuotinį gėrį ir įspėjo juos apie visokį blogį.